Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz telefonów

Spis telefonów Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Tel. 89 642 98 00
Fax 89 642 98 17

adres e-mail: 
sekretariat@powiat.ostroda.pl
 

Stanowisko-zadania

Nazwisko i imię

Nr telefonu

Stanowisko-zadania 

Nr pok.

Wiczkowski Andrzej

89 642 18 90

Starosta Ostródzki 

219

Żynda Krzysztof

89 642 18 90

Wicestarosta

217

Strzylak Piotr

89 642 98 50

Członek Zarządu

233

 Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr

Koszczał Jolanta

89 642 98 45

Sekretarz Powiatu

201

Marszałek Joanna

89 642 98 47

Sekretarka

218

Nowakowska Marzanna

89 642 98 20

Biuro Kadr - Inspektor

213

Szostek Anna

89 642 98 20

Biuro Kadr - Podinspektor

213

Zaworski Michał

89 642 98 64

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Audytor Wewnętrzny

417

Bejgrowicz Teresa

89 642 98 64

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Inspektor

417

Markowska Aneta

89 642 98 03

Biuro Rady Powiatu - Inspektor

216

Świątek Karolina

89 642 98 03

Biuro Rady Powiatu - Podinspektor

216

Malisz Anna

89 642 98 61

Biuro Zamówień Publicznych - Inspektor

418

Tomporowska Paulina

89 642 98 61

Biuro Zamówień Publicznych - Inspektor

418

Podolak Ilona

89 642 98 44

Pomoc administracyjna

223

Oliwa Katarzyna

89 642 98 60

Kancelaria Ogólna - Kancelista

301

Krajzewicz Arkadiusz

89 642 98 60

Kancelaria Ogólna - Kancelista

301
  89 642 98 00

Kancelaria Ogólna - Punkt obsługi interesanta

133

Zambrzycki Szymon

89 642 98 02

Informatyk

328

Jastrzębski Marek

89 642 98 02

Informatyk

328

Iszoro Sylwia

89 642 98 55

Archiwista

332

Turski Grzegorz

89 642 98 07

Biuro Promocji - Inspektor

309

Wydział Finansowy

Żynda Hanna

89 642 98 10

Skarbnik Powiatu

230

Polanowska Aneta

89 642 98 13

Zastępca Skarbnika, Główny Księgowy

231

Żurawska Anna

89 642 98 26

Inspektor

228

Kowalska Beata

89 642 98 12

Inspektor

232

Sokołowska Grażyna

89 642 98 11

Inspektor

229

Kacprzyk Milena

89 642 98 16

Podinspektor

225

Drobisz Iwona

89 642 98 26

Inspektor 

228

Stasiuk Justyna

89 642 98 12

Inspektor

232

Błaszczak Karolina

89 642 98 16

Podinspektor

225

Zduniak Ilona

89 642 98 12

Podinspektor

232

Wasiuta Anna

89 642 98 16

Podinspektor

225

Twarda Milena

89 642 98 42

Podinspektor (kasa)

106

Markowska Justyna

89 642 98 11

Podinspektor

229

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów

Standara Marek

89 642 98 33

Dyrektor Wydziału

322

Nowicka Lidia

89 642 98 56

Inspektor

325

Ignatjuk Mariusz

89 642 98 51

Inspektor

324

Pełech Beata

89 642 98 21

Podinspektor

321

Jankowska Iwona

89 642 98 56

Inspektor

325

Gapa Anna

89 642 98 35

Starszy Geodeta

337

Koszczał Aleksandra

89 642 98 34

Geodeta

323

Pajdak Katarzyna

89 642 98 37

Podinspektor

320

Ankowska Anna

89 642 98 37

Geodeta

320

Olga Kosiniak

89 642 98 38

Geodeta (wypisy i wyrysy ewidnecji gruntów)

331

Luiza Owczarczyk

89 642 98 35

Podinspektor

337

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Mazur Dorota

89 642 98 30

Dyrektor Wydziału

304

Dębska Ewa

89 642 98 57

Inspektor 

303

Żebrowska Anna

89 642 98 58

Inspektor 

306

Grenda-Paleń Izabela

89 642 98 31

Inspektor

305

Banaszkiewicz Błażej

89 642 98 31

Podinspektor

305

Budziszewska-Hilińska Dorota

89 642 98 58

Inspektor

306

Wydział Budownictwa i Architektury

Ruciński Daniel

89 642 98 79

Dyrektor Wydziału

334

Rachuba Dawid

89 642 98 36 Inspektor 333
Chojnacka Klaudia 89 642 98 36 Inspektor

333

Szymanowski Tomasz

89 642 98 18

Inspektor 335
Kaliszewska Joanna

89 642 98 18

Podinspektor

335

Wydział Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Gospodarowania Środowiskiem (RIŚ)

Szerszeń Piotr

89 642 98 41

P.O. Dyrektora Wydziału

421

Myśliński Marek

89 642 98 04

Inspektor

419

Jobska Magdalena

89 642 98 04

Podinspektor

419

Matusiak Monika

89 642 98 32

Inspektor

436

Szerszeń Piotr

89 642 98 28

Inspektor

436

Kopańko-Zalewska Marta

89 642 98 28

Inspektor

436

Rosłoniec Aleksandra

89 642 98 52

Inspektor

436

Szcześniak Michał 89 642 98 25 Inspektor 424
Bazydło Anna 89 642 98 14 Inspektor 423
Fabisiak Ewelina 89 642 98 75 Podinspektor 424
Urbanowicz Aneta 89 642 98 69 Inspektor 424
Pinkowiecka Paulina 89 642 98 76 Podinspektor 425

Stanowiska jednoosobowe

Janiak-Pepłowska Agnieszka

89 642 98 63

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (bezpłatne poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów)
przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 409

Grobis Piotr

89 642 98 40

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych

312

Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wasześcik Agnieszka

89 642 98 62
89 642 18 92

Podinspektor

414

Gesek Joanna

89 642 98 62
89 642 18 92

Inspektor

414

Wydział Komunikacji i Transportu

Bera Tadeusz

89 642 98 65

Dyrektor Wydziału

407

Czarnecka Alicja

89 642 98 73

Inspektor - prawa jazdy - zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
skierowania na badania lekarskie

109

Bonisławski Krzysztof

89 642 98 67

Starszy Inspektor - transport drogowy, OSK, SKP

408

Wilczyńska Anna

89 642 98 70
89 642 98 71

Starszy Inspektor - rejestracja pojazdów

104

Grzeszczak Marzena

89 642 98 82

Starszy Inspektor

412

Dymkowska Magdalena

89 642 98 70
89 642 98 71

Podinspektor - rejestracja pojazdów

102

Gesek Norbert

89 642 98 82

Starszy Inspektor

412

Skolmowski Kamil

89 642 98 67

Inspektor

408

Grabowska Agnieszka

89 642 98 72

Inspektor - prawa jazdy

109

Anna Ostrówka 89 642 98 72 Inspektor   109

Juszczyk Joanna

89 642 98 70
89 642 98 71

Inspektor

102

Szpojda Oskar 89 642 98 70
89 642 98 71
Podisnpektor 102

Wydział Geodezji i Kartografii

Hordejuk Krzysztof

89 642 98 29

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy

316

Gruszecki Wojciech

89 642 98 24

Geodeta

313

Dumiński Arkadiusz

89 642 98 24

Geodeta

313

Pielak Bartosz

89 642 98 22

Starszy Geodeta

314

Jaksina Magdalena

89 642 98 05

Starszy Geodeta

315

Bonk Krzysztof

89 642 98 05

Starszy Geodeta

315

Obsługa

Wiergowski Mirosław

89 642 98 00

Kierowca

133

 

89 642 98 08

Konserwator

2

 

89 642 98 08

Robotnik gospodarczy

2

Oddziały w Morągu, ul. 11-go Listopada 9

Dybikowski Dariusz 

89 642 98 93

Kierownik Oddziału Komunikacji i Transportu

52

Płoska Alicja

89 642 98 06

89 642 98 39

Podinspektor (Oddział Komunikacji i Transportu)

53

Strzylak Ewa

89 642 98 06

89 642 98 39

Podinspektor (Oddział Komunikacji i Transportu)

53

Sidor Dorota

89 642 98 53

Sekretarka (kasa)

57

Smoliński Kamil

89 642 98 43

Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii

7

Łazicki Eugeniusz

89 642 98 48

Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii)

7

Waleriańska Katarzyna

89 642 98 48

Starszy Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii)

7A

Drobiszewska Jolanta

89 642 98 48

Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii)

7A

Cołoś Alicja

89 642 98 98

Podinspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów)

9

Dubicka Milena

89 642 98 98

Inspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów)

5

 

89 642 98 92

Podinspektor (Wydział Budownictwa i Architektury) 12

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.