Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021 – 2035

Załączniki

Treść aktu