Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

KOMUNIKAT STAROSTY OSTRÓDZKIEGO
Szanowni Państwo,
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19 informujemy, że z dniem 16.03.2020 r. do odwołania wstrzymujemy przyjmowanie interesantów w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie lub elektronicznie:
Tel: (89) 642 98 00
Fax: (89) 642 98 17
Adres e-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl
ePUAP: spostroda/SkrytkaESP
Elektroniczna Skrzynka Podawacza (Pojazd, Kierowca): https://www.esp.pwpw.pl

Sprawy pilne i nagłe załatwiane będą po wcześniejszym, uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z merytorycznym pracownikiem (dane teleadresowe do poszczególnych pracowników dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego: https://bip.powiat.ostroda.pl/21/wykaz-telefonow.html)

Kasa Starostwa Powiatowego będzie nieczynna. Wszelkie wpłaty proszę dokonywać przelewem bankowym, pocztowo lub elektronicznie na numer konta bankowego:
rachunek dochodów Powiatu: Bank PKO BP S.A 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884
rachunek dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie): Bank PKO BP S.A
94 1020 1811 0000 0102 0271 6868

Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki


Informujemy,  iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320. - INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE  OD GODZ 09.00 - 21.00.


Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
woj. warmińsko-mazurskie
 
ePUAP /spostroda/SkrytkaESP
 

Tel. 89 642 98 00
Fax. 89 642 98 17

NIP: 741-17-69-651
REGON: 510750605

Starostwo Powiatowe pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00

Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00

Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie - godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:00

Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Morągu:
poniedziałek-piątek 8:00-14:00.
 
Godziny obsługi kasowej interesantów:
Ostróda:  poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30
oddział zamiejscowy w Morągu: poniedziałek-piątek 7:00-14:00

Konta bankowe:

rachunek dochodów Powiatu: Bank PKO BP S.A 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884
rachunek dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie): Bank PKO BP S.A 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie: Bank PKO BP S.A. 46 1020 1811 0000 0402 0271 4772

Od 1 stycznia 2020 r. Powiat Ostródzki z siedzibą  w Ostródzie wraz z jednostkami organizacyjnymi objętymi centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, zgodnie z Uchwałą Nr 40/131/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2019 r., reguluje wszystkie należności z tytułu otrzymanych faktur zawierających kwotę podatku VAT przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Deklaracja Dostępności


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starosta Ostródzki informuje o:

 

tymczasowym zawieszeniu udzielania porad prawnych bezpośrednio w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji  w okresie

 

od 26 marca 2020 r. do odwołania

 

Po tym okresie, w przypadku ustania zagrożenia, dyżury w punktach zostaną wznowione i będą pełnione zgodnie z harmonogramem.

W związku z rozwijającą się stale sytuacją epidemiologiczną, prosimy jednak o śledzenie  informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, umieszczanych na bieżąco na stronie BIP i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

 

 

Jednocześnie informuję o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (np. telefon, e-mail)

Osoba potrzebująca zasięgnięcia porady prawnej  ww. sposób, przed jej udzieleniem składa

- drogą mailową na adres: sekretariat@powiat.ostroda.pl lub centrala@powiat.ostroda.pl

- poprzez platformę ePUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: spostroda/SkrytkaESP

wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek do pobrania ze strony bip Starostwa Powiatowego w Ostródzie pod adresem:

wniosek o o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (DOCX)

wniosek o o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PDF)

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Więcej informacji

Najczęściej odwiedzane