Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Informujemy, że z dniem 25.05.2020 r. Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otwierają swoje urzędy na bezpośrednią obsługę interesantów. Z uwagi jednak na względy bezpieczeństwa zdrowotnego, obsługa będzie odbywać się przy zachowaniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego:

- wejście do budynku odbywać się będzie wyłącznie przez główne drzwi wejściowe zlokalizowane w środkowej części obiektu;

- wszyscy interesanci zobowiązani są do bezwzględnego obowiązku zdezynfekowania rąk – dozowniki zlokalizowane są bezpośrednio przy głównym wejściu do urzędu oraz przy Kancelarii Głównej;

- wszyscy interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek osłaniających usta i nos;

- obsługa interesantów odbywać się będzie wg. zasady – jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi lub w jednym pomieszczeniu. Osoby oczekujące w kolejce na przyjęcie zobowiązane są do zachowania odpowiedniego odstępu od siebie (przynajmniej 1,5 m). Zaleca się, aby na korytarzach przebywały maksymalnie 3 osoby.

Ze względów bezpieczeństwa nadal zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub elektroniczną.


Odrębności w zakresie obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, obowiązujące od 22.04.2020 r. pozostają bez zmian, tzn. wszelkie sprawy będą załatwiane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami:

89 642 98 70REJESTRACJA POJAZDÓW

89 642 98 72PRAWA JAZDY

Regulamin załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu wywieszony jest na drzwiach wejściowych. 


Informujemy,  iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320. - INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE  OD GODZ 09.00 - 21.00.


Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
woj. warmińsko-mazurskie
 
ePUAP /spostroda/SkrytkaESP
 
Informujemy, że pisma, podania, wnioski, wnoszone do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (wnioski o wypisy i wyrysy - formularz EGIB, wnioski o kopie map ewidencyjnych – formularz PP3, wnioski o informacje z rejestru cen wartości nieruchomości- formularz PP4) w formie dokumentu elektronicznego powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (art. 63 § 3a KPA Dz.U.2020.poz.256 t.j. z późn, zm.)
 

Tel. 89 642 98 00
Fax. 89 642 98 17

NIP: 741-17-69-651
REGON: 510750605

Starostwo Powiatowe pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00

Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00

Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie - godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:00

Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Morągu:
poniedziałek-piątek 8:00-14:00.
 
Godziny obsługi kasowej interesantów:
Ostróda:  poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30
oddział zamiejscowy w Morągu: poniedziałek-piątek 7:00-14:00

Konta bankowe:

rachunek dochodów Powiatu: Bank PKO BP S.A 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884
rachunek dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie): Bank PKO BP S.A 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie: Bank PKO BP S.A. 46 1020 1811 0000 0402 0271 4772

Od 1 stycznia 2020 r. Powiat Ostródzki z siedzibą  w Ostródzie wraz z jednostkami organizacyjnymi objętymi centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, zgodnie z Uchwałą Nr 40/131/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2019 r., reguluje wszystkie należności z tytułu otrzymanych faktur zawierających kwotę podatku VAT przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Deklaracja Dostępności


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Od 1 czerwca 2020 roku wznowione zostanie udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w punktach - zlokalizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu oraz Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.

 

W Punkcie zlokalizowanym w Miejskim Ośrodku Pomocy w Ostródzie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie wznowione w chwili uruchomienia w MOPS bezpośredniej obsługi interesantów.

Niezmiennie istnieje możliwość uzyskania darmowej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, email.

 

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać rejestracji telefonicznie, pod numerem telefonu: (89) 642 98 03

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz osób udzielających porad prawnych, aby wejść do punktu konieczne jest zasłonięcie ust i nosa. Następnie, będąc już w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej /nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy dezynfekować ręce oraz zachować bezpieczną odległość od rozmówcy.

 

W  dniu 2 czerwca 2020 r.  dyżur prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu będzie pełniony w godzinach 1100 – 1500

 

W dniach 1- 5 czerwca 2020r.  dyżur prawnika  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  w Centrum Użyteczności Publicznej  w Ostródzie będzie pełniony w godzinach  900- 1300 W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w godzinach 1400- 1800

 

Jednocześnie informuję o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (np. telefon, e-mail)

Osoba potrzebująca zasięgnięcia porady prawnej  ww. sposób, przed jej udzieleniem składa

- drogą mailową na adres: sekretariat@powiat.ostroda.pl lub centrala@powiat.ostroda.pl

- poprzez platformę ePUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: spostroda/SkrytkaESP

wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej 
(art. 4 ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek do pobrania ze strony bip Starostwa Powiatowego w Ostródzie pod adresem:

wniosek o o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (DOCX)

wniosek o o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PDF)

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Więcej informacji

Najczęściej odwiedzane