BIP Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Zdjęcie przedstawia budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie

 

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
woj. warmińsko-mazurskie

 

 
 
 

KOMUNIKAT STAROSTY OSTRÓDZKIEGO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 10.05.2021 r. Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, przywracają w swoich urzędach bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem oczywiście wymaganych środków bezpieczeństwa, tj. obowiązkowego zachowania dystansu, noszenia maseczek oraz dezynfekcji.

Tel: (89) 642 98 00
Fax: (89) 642 98 17

ePUAP /spostroda/SkrytkaESP
 

PRAWA JAZDY : Tel.: 89 642 98 72
REJESTRACJA POJAZDÓW : Tel.: 89 642 98 71


Informujemy, że pisma, podania, wnioski, wnoszone do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (wnioski o wypisy i wyrysy - formularz EGIB, wnioski o kopie map ewidencyjnych – formularz PP3, wnioski o informacje z rejestru cen wartości nieruchomości- formularz PP4) w formie dokumentu elektronicznego powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (art. 63 § 3a KPA Dz.U.2020.poz.256 t.j. z późn, zm.)

 

Tel. 89 642 98 00
Fax. 89 642 98 17

NIP: 741-17-69-651
REGON: 510750605

Starostwo Powiatowe pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:00 - 15:00

Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00

Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie - godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 8:30 - 15:30, wtorek-piątek 7:30 - 14:00

Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Morągu:
poniedziałek-piątek 8:00 - 14:00.
 
Godziny obsługi kasowej interesantów:
Ostróda:  poniedziałek 8:30 - 15:30, wtorek-piątek 7:30 - 14:30
oddział zamiejscowy w Morągu: poniedziałek-piątek 7:00 - 14:00

Konta bankowe:

rachunek dochodów Powiatu: Bank PKO BP S.A 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884
rachunek dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie): Bank PKO BP S.A 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868

Powiat Ostródzki: Bank PKO BP S.A. 46 1020 1811 0000 0402 0271 4772

Od 1 stycznia 2020 r. Powiat Ostródzki wraz z jednostkami organizacyjnymi objętymi centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, zgodnie z Uchwałą Nr 40/131/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2019 r., reguluje wszystkie należności z tytułu otrzymanych faktur zawierających kwotę podatku VAT przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Logo Nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji - zapisy na bezpłatne usługi

W  dniu 19 października  2021 r. dyżur prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie będzie pełniony w godzinach 07:00 – 11:00, natomiast w dniu 20 października w godzinach 08:00 - 12:00

Na terenie Powiatu Ostródzkiego funkcjonują następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226,
 2. w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16,
 3. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, pokój 3.

W  dniu 14 października 2021 r. dyżur prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu będzie pełniony w godzinach 12:00 – 16:00, w dniu 15 października 2021 r. w godzinach 8:00- 12:00

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9:00 do 13:00, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul.Jana III Sobieskiego 9, pokój 226, został uruchomiony również punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w którym można uzyskać wsparcie od poniedziałku do piątku w godzinach: od 13:15 do 17:15, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

W dniach od 1.03.2021 r. do 5.03.2021 r. zapisy na nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywać się będą pod nr tel. 89 642-98-52

Pod numerem telefonu 89 642 98 03 można uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ustalić termin wizyty.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo przed udzieleniem porady przedstawiają:

 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Pomoc prawna polega na:

 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się już postępowaniu sądowym,
 • nieodpłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 1 stycznia 2020 r.),
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Nieodpłatne poradnictwo obejmuje działania zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiazywaniu problemu.


SZANOWNI PAŃSTWO 

Informuje, że  od 10 maja 2021 roku wznowione zostanie bezpośrednie udzielanie porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 226,
 2. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu, przy ul. Ogrodowej 16,

W punkcie zlokalizowanym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, przy ul.Olsztyńskiej 2, niezmiennie istnieje możliwość uzyskania darmowej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, email.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać rejestracji telefonicznie, pod numerem telefonu: 89 642 98 03

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz osób udzielających porad prawnych, aby wejść do punktu konieczne jest zasłonięcie ust i nosa. Następnie, będąc już w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej /nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy dezynfekować ręce oraz zachować bezpieczną odległość od rozmówcy.  


wz. Starosty
/-/ Jan Kacprzyk
Wicestarosta
 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Więcej informacji

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane