Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020 – 2033

Załączniki

Treść aktu