Wersja obowiązująca z dnia

Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi

KARTA WSPÓŁPRACY
POWIATU OSTRÓDZKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


    Karta Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarząowymi (Kliknij aby pobrać PDF)
    Załącznik Nr 1 do Karty Współpracy (Kliknij aby pobrać PDF)
    Załącznik Nr 2 do Karty Współpracy (Kliknij aby pobrać PDF)
    Załącznik Nr 3 do Karty Współpracy
    Załącznik Nr 4 do Karty Współpracy (Kliknij aby pobrać PDF)
    Załącznik Nr 5 do Karty Współpracy (Kliknij aby pobrać PDF)
    Załącznik Nr 6 do Karty Współpracy (Kliknij aby pobrać PDF)
    Załacznik Nr 7 do Karty Współpracy (Kliknij aby pobrać PDF)
    Załącznik Nr 8 do Karty Współpracy (Kliknij aby pobrać PDF)
    Załącznik Nr 9 do Karty Współpracy (Kliknij aby pobrać PDF)