Wersja obowiązująca z dnia

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027

Konsultacje społeczne
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim
na lata 2021 – 2027

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.
Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027” w terminie do 05.08.2021 r. w formie:

  1. drogą elektroniczną na adres: fz@pcpr.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
  2. drogą korespondencyjną na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027”).

 
Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej projekt Konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027

Załączniki