Wersja obowiązująca z dnia

Druki

Informujemy, że istniej możliwość elektronicznego wypełniania i przesyłania do tut. Inspektoratu wniosków dostępnych w serwisie e-budownictwo

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym

 

Wzory dokumentów do pobrania

  1. Rozpoczęcie budowy:
  2. Zakończenie budowy:
    Jeżeli zawiadomienie dotyczy budynku, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r., do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 1 - "wykaz dokumentów
  3. Pozostale druki: