Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Grafik posiedzeń Rady Powiatu

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

XIX Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości mienia powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Ostródzkiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 11. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2020 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne.

XIX Sesja Rady Powiatu odbędzie się 26 lutego 2021 r. o godz. 13:00 w sali nr 112 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Beata Mazur