Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Grafik posiedzeń Rady Powiatu

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

XIV Sesja Rady Powiatu 


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2.    Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2019 rok.
3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2019.
4.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2019 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 
w 2019 roku.
6.    Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego.
7.    Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.
8.    Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2019 roku.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Morąg darowizny udziału 
w nieruchomościach.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ostródzie 
i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.
19.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
20.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
21.    Sprawy różne.

XIV Sesja Rady Powiatu odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. o godz. 13 00 w sali nr 112 
w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.


 Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.511 ze zm.) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej.


Z uwagi na panującą pandemię, wywołaną koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostródzkiego, apeluję do wszystkich zainteresowanych do pozostania w domu i oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz profilu facebookowym powiatu ostródzkiego.
 

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu
                Beata Mazur

 

Projekty uchwał

Link do transmisji z obrad Rady Powiatu