Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

ROK 2016

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich – winda przy SOSW  w Szymanowie.

Wartość dofinansowania:

85 718,03 

Całkowity koszt zadania: 

171 436,05

Krótki opis zadania:

Montaż windy celem zwiększenia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Szymanowie, zwiększenie dostępności budynku dla  osób niepełnosprawnych.

 

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla SOSW  w Szymanowie.

Wartość dofinansowania:

175 000,00  

Całkowity koszt zadania: 

250 000,00  

Krótki opis zadania:

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem  realizacji zadań własnych SOSW  w Szymanowie , umożliwienie sprawniejszego transportu wychowanków placówki.

 

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych  – dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania:

25 813,08  

Całkowity koszt zadania: 

51 626,15  

Krótki opis zadania:

Usunięcie barier architektonicznych  i dostosowanie toalety w SOSW w Szymanowie, zwiększenie dostępności budynku dla  osób niepełnosprawnych.

 

ROK 2017

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla SOSW w Szymanowie.

Wartość dofinansowania:

187 600,00  

Całkowity koszt zadania: 

268 000,00  

Krótki opis zadania:

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przeznaczonego do  realizacji zadań własnych SOSW  w Szymanowie , umożliwienie sprawniejszego transportu wychowanków placówki.

 

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Rozbudowa bazy rehabilitacyjno - terapeutycznej przy SOSW w Szymanowie.

Wartość dofinansowania:

700 000,00  

Całkowity koszt zadania: 

2 128 440,11  

Krótki opis zadania:

Rozbudowa bazy ośrodka o nową przestrzeń na potrzeby prowadzenia terapii oraz rehabilitacji z nowoczesnym wyposażeniem celem jak największego wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

ROK 2020

Nazwa Programu:

Fundusz Sprawiedliwości - Ministerstwo Sprawiedliwości

Nazwa zadania:

Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna do ograniczenia zakażeń i walki z COVID-19 .

Wartość dofinansowania:

91732,50

Całkowity koszt zadania: 

97454,50

Krótki opis zadania:

Powiat zakupił komorę laminarną BIO 100 oraz 500 sztuk półmisek filtrujących, 3000 sztuk fartuchów sterylnych oraz 2650 sztuk fartuchów niesterylnych. Zakupiona komora służąca do badania materiałów wysoce zakaźnych jak i wyposażenie w postaci środków ochrony osobistej zostało przekazane do Szpitala w Ostródzie S.A. w formie darowizny wspierając placówkę podczas trudnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.

 

ROK 2021

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie.

Wartość dofinansowania:

140 548,44

Całkowity koszt zadania: 

265 726,00

Krótki opis zadania:

Montaż windy celem zwiększenia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie, zwiększenie dostępności budynku dla  osób niepełnosprawnych. W miejscu dotychczasowego wejścia do Poradni powstała  winda zewnętrzna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jednocześnie zostało  również dostosowane dla podopiecznych Poradni drugie wejście.

 

Nazwa Programu:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020

Nazwa zadania:

Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Szkół Zawodowych im.  S. Petofi oraz przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Wartość dofinansowania:

318 000,00

Całkowity koszt zadania: 

636 307,00

Krótki opis zadania:

Zmodernizowane zostały boiska szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie oraz przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie. W ramach inwestycji dokonano całkowitej wymiany nawierzchni boisk, odwodnienie terenu oraz montaż wyposażenia sportowego.

 

Nazwa Programu:

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)

Nazwa zadania:

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 Listopada 7

Wartość dofinansowania:

167 649,00 

Całkowity koszt zadania: 

167 649,00 

Krótki opis zadania:

Systemem sygnalizacji pożaru zostały objęte wszystkie pomieszczenia budynku. System zaprojektowany jest jako dwustopniowy system alarmowy gotowy do podłączenia do monitoringu w PSP. W budynku chronione będą wszystkie pomieszczenia i przestrzenie między sufitowe