Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego

Załączniki

Treść aktu