Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Dominik Laskowski

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego

Numer aktu: XIII/114/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XXXIX/300/2018

Traci moc: XVII/80/2008

Załączniki: