Wersja obowiązująca z dnia

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
woj. warmińsko-mazurskie

 

adres e-mail:

sekretariat@powiat.ostroda.pl

 

ePUAP /spostroda/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (Pojazd, Kierowca)

Geoportal Powiatu Ostródzkiego

 

Tel. (0-89) 642 98 00
Fax. (0-89) 642 98 17

 

NIP: 741-17-69-651
REGON: 510750605

 

KONTA BANKOWE:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Bank PKO BP S.A.

rachunek dochodów Powiatu
04 1020 1811 0000 0802 0271 6884

rachunek dochodów Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie)
94 1020 1811 0000 0102 0271 6868

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Bank PKO BP S.A.
46 1020 1811 0000 0402 0271 4772

Od 1 stycznia 2020 r. Powiat Ostródzki z siedzibą  w Ostródzie wraz z jednostkami organizacyjnymi objętymi centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, zgodnie z Uchwałą Nr 40/131/2019 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2019 r., reguluje wszystkie należności z tytułu otrzymanych faktur zawierających kwotę podatku VAT przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Starostwo Powiatowe
pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00
Wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do 15:00

Starosta przyjmuje interesantów w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00 

 

Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie -godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek od godziny 8:30 do 15:30,
wtorek, środa, czwartek, piątek od godziny 7:30 do 14:00 

Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Morągu: 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godziny 8:00 do 14:00.
 
Godziny obsługi kasowej interesantów: 
OSTRÓDA
poniedziałek od godziny 8:30 do 15:30
wtorek, środa, czwartek, piątek od godziny 7:30 do 14:30 
oddział zamiejscowy w MORĄGU 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godziny 7:00 do 14:00