Wersja obowiązująca z dnia

Adresy

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
10-575 Olsztyn, Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9
tel.89 5340895, 89 5340896, fax 89 5340897,
e-mail: winb@olsztyn.winb.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
tel/fax 89 6429809

ePUAP: /PINB_w_Ostrodzie/SkrytkaESP
e-mail: sekretariat@ostroda.pinb.gov.pl

W zwiazku z zakończeniem budowy należy zawiadomić(zgodnie z Prawem Budowlanym, art. 56) nastepujące instytucje:

  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
    14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2;

  2. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
    14-100 Ostróda, ul. Stapińskiego 17B;