Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2023 – 2038

Załączniki

Treść aktu