Wersja obowiązująca z dnia

Skład Zarządu Powiatu w Ostródzie - VI kadencja 2018-2023

  • WICZKOWSKI Andrzej - Przewodniczący
  • KACPRZYK Jan Henryk - Wiceprzewodniczący
  • OSTAS Grażyna Elżbieta - Członek
  • STRZYLAK Piotr - Członek
  • HUSAR Marek - Członek