Wersja obowiązująca z dnia

Skład Zarządu Powiatu w Ostródzie - VII kadencja 2024-2029

  • WICZKOWSKI Andrzej - Przewodniczący
  • ŻYNDA Krzysztof - Wiceprzewodniczący
  • DAKOWSKA Jolanta - Członek
  • KACPRZYK Henryk - Członek
  • STRZYLAK Piotr - Członek