Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
126-01-2023180/581/2023w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
226-01-2023180/580/2023w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
326-01-2023180/579/2023w sprawie powołania Komisji KonkursowejUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
426-01-2023180/578/2023Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert nr 1,2,3 na realizację zadań publicznych w 2023 roku.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
526-01-2023180/577/2023w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostródzki oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 rokuUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
612-01-2023178/576/2023w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu OstródzkiegoUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
712-01-2023178/575/2023w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązańUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
812-01-2023178/574/2023w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowyUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
912-01-2023178/573/2023w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2023 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1012-01-2023178/572/2023w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu OstródzkiegoUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1112-01-2023178/571/2023w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia powiatuUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1212-01-2023178/570/2023w sprawie wyrażania zgody na przyjęcie do budżetu powiatu wkładu własnego do projektu pn. Rozbudowa bazy dydaktyczno – rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w SzymanowieUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1312-01-2023178/569/2023w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu na 2023 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1412-01-2023178/568/2023w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w MorąguUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1512-01-2023178/567/2023w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w MorąguUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1612-01-2023178/566/2023w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz planu pracy na rok 2023 Środowiskowego Domu Samopomocy w ŁukcieUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1712-01-2023178/565/2023w sprawie zatwierdzenia planu pracy i harmonogramu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie na 2023 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1830-12-2022177/564/2022w sprawie umorzenia należności przypadających Powiatowi Ostródzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonej SBT Budownictwo Drogowe Sp z o.o. w likwidacjiUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1930-12-2022177/563/2022w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
2030-12-2022177/562/2022w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 5,405 rekordów.