Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6118-01-20233/2023w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023Zarządzenia StarostyObowiązujący
6213-01-20232/2023w sprawie organizacji otwarcia urzędu oraz funkcjonowania ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w OstródzieZarządzenia StarostyObowiązujący
6313-01-20231/2023w sprawie zatwierdzenia „Programu Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie na rok 2023”Zarządzenia StarostyObowiązujący
6412-01-2023178/576/2023w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu OstródzkiegoUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
6512-01-2023178/575/2023w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązańUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
6612-01-2023178/574/2023w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowyUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
6712-01-2023178/573/2023w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2023 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
6812-01-2023178/572/2023w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu OstródzkiegoUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
6912-01-2023178/571/2023w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia powiatuUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7012-01-2023178/570/2023w sprawie wyrażania zgody na przyjęcie do budżetu powiatu wkładu własnego do projektu pn. Rozbudowa bazy dydaktyczno – rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w SzymanowieUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7112-01-2023178/569/2023w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu na 2023 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7212-01-2023178/568/2023w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w MorąguUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7312-01-2023178/567/2023w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w MorąguUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7412-01-2023178/566/2023w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz planu pracy na rok 2023 Środowiskowego Domu Samopomocy w ŁukcieUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7512-01-2023178/565/2023w sprawie zatwierdzenia planu pracy i harmonogramu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie na 2023 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7630-12-2022177/564/2022w sprawie umorzenia należności przypadających Powiatowi Ostródzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonej SBT Budownictwo Drogowe Sp z o.o. w likwidacjiUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7730-12-2022177/563/2022w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7830-12-2022177/562/2022w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
7929-12-2022XXXIV/305/2022w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2023 rokUchwały Rady PowiatuObowiązujący
8029-12-2022XXXIV/304/2022w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rokUchwały Rady PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 61-80 z 5,468 rekordów.