Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego

Starostwo Powiatowe w Ostródzie zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi. Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Starosta Ostródzki), proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Ostródzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda

e-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl

fax: 89 642 98 17

tel. 89 642 98 00

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Załączniki