Zadania Referatu Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Informacja zadania wydziałów
Wersja z dnia

Zadania Referatu Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Pracownicy Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich obsługują Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


Telefony:

 Inspektorzy – ( 89) 642 18 92, (89) 642-98-62,  607-657-886
 telefon całodobowy -  603-800-959

Do zakresu działania Referatu Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
 

W zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:

 1. Opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz koordynowanie działań związanych z realizacją tego planu,
 2. Organizowanie posiedzeń i opracowywanie planów działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 3. Obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 4. Koordynacja funkcjonowania struktur zarządzania kryzysowego w powiecie,
 5. Prowadzenie ewidencji skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
 6. Współdziałanie z przedstawicielami administracji wojskowej i administracji zespolonej w zakresie planowania i realizacji zadań wsparcia państwa gospodarza świadczonych na rzecz wojsk sojuszniczych (HNS),
 7. Udział w opracowaniu i aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Ostródzkiego" w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 8. Opracowanie założeń i rozwiązań praktycznych do realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołań w trybie Akcji Kurierskiej,
 9. Organizacja „Stałego Dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 10. Aktualizacja planu dystrybucji tabletek jodowych,
 11. Wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 12. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób zatrudnionych w urzędzie oraz radnych powiatowych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji w czasie wojny,
 13. Opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Obrony Cywilnej,
 14. Udział w przeglądach i weryfikacjach budowli ochronnych,
 15. Utrzymanie w ciągłej aktualności dokumentacji Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
 16. Nadzór nad funkcjonowaniem powiatowego systemu łączności, ostrzegania i alarmowania,
 17. Prowadzenie szkoleń dotyczących spraw obronnych oraz obrony cywilnej z pracownikami starostwa,
 18. Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 19. Opracowanie i aktualizacja planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

W zakresie opieki zdrowotnej referat realizuje następujące zadania:

 1. Monitorowanie działalności zakładów opieki zdrowotnej i opracowywanie materiałów dotyczących stanu zabezpieczenia mieszkańców Powiatu w usługi zdrowotne w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 2. Opracowywanie materiałów niezbędnych przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji jednostek służby zdrowia,
 3. Zbieranie informacji i gromadzenie materiałów dotyczących Szpitala w Ostródzie S.A.,
 4. Opracowywanie i wdrażanie programów promujących zdrowie i zdrowy styl życia,
 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia,
 6. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Izbą Lekarską, Izbą Pielęgniarek i Położnych, samorządami i administracją rządową oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przy tworzeniu programów profilaktyki i zwalczania chorób,
 7. Realizacja zadań związanych z ratownictwem medycznym i stała współpraca z jednostkami  systemu ratownictwa,
 8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek służby zdrowia, rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych i innych dotyczących ochrony zdrowia,
 9. Przygotowywanie i wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,
 10. Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium,
 11. Wydawanie decyzji o przekazywaniu zwłok szkołom wyższym.

W zakresie spraw obywatelskich:

 1. Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
 2. Organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 3. Świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
 4. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
 5. Zajmowanie stanowiska w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, o którym mowa w art. 14, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 6. Określanie szczegółowych zasad stosowania ulg i uprawnień,
 7. Sprawy z zakresu prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych.

W zakresie ochrony informacji niejawnych Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych  wykonuje następujące zadania:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. Zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa,
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 6. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji, szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego. Kancelaria niejawna,
 8. Zapewnienie ochrony stanowiska teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
 9. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 10. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na dwa trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 11. Opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 12. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 13. Prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
 14. Prowadzenie aktualnego wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.