Wersja obowiązująca z dnia

Wicestarosta

Funkcję Wicestarosty sprawuje - Krzysztof Żynda

Telefon: Sekretariat, pokój 219, tel. (89) 642 98 47, Fax. (89) 642 98 17

E-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl

  1. W sytuacji, gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.
  2. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania Starosty.
  3. Pod bezpośrednim nadzorem Wicestarosty pozostają:
    • Wydział Budownictwa i Architektury
    • Wydział Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Gospodarowania Środowiskiem.
  4. Wicestarosta wykonuje wyznaczone przez Starostę zadania, zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie roblemów wynikających z zadań Powiatu oraz koordynuje i kontroluje działalność podporządkowanych Wydziałów.