Wersja obowiązująca z dnia

Pracownicy

Marta Adamczewska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Beata Kowalska
Główny Księgowy

Marta Tucholska
Inspektor

Mateusz Gęsina
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Patryk Brzozowski
Inspektor

Marika Derbin
Inspektor

Marta Sadowska
Referent Prawny