Wersja obowiązująca z dnia

Podstawowa kwota dotacji

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

            Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) powiat ostródzki ogłasza informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów.

 

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów

liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży

6 538,54 zł

833

liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym

3 633,21 zł

286

szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym

4 275 zł

71

szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym

w zawodach medycznych

4 392 zł

28

 

Podstawowe kwoty dotacji zostały wyliczone w oparciu o:

  • wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie w/w szkół, ujęte w budżecie powiatu ostródzkiego na rok 2017 aktualnym na dzień 1 stycznia 2017 r.,
  • dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla powiatu ostródzkiego na rok 2016,
  • statystyczną liczbę uczniów/słuchaczy wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r.

 

Aktualizacja podstawowych kwot nastąpi:

  • w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu,  w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy,
  • w październiku roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji ustalona na dzień 28 lutego 2017 r. – marzec 2017 r.

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów

liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży

6 465,95 zł

833

liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym

3 664,08 zł

286

szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym

4 360 zł

71

szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym

w zawodach medycznych

4 477 zł

28


 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji ustalona na dzień 30 września 2017 r. – październik 2017 r.

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów

liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży

6 491,22

824,666666664

liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym

3 886,27

266,666666666

szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym

3 087,86

62,666666665

szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym w  zawodach medycznych

4 477 zł

28