Wersja obowiązująca z dnia

Podstawy prawne działania powiatu

Tekst ujednolicony po zmianie z 23 listopada 2002 r.
na podstawie Dzienników Ustaw:
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 (urzędowy teksty jednolity)
 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
 
(Dz. U. nr 96, poz. 603 z dnia 28 lipca 1998 r.)

TREŚĆ USTAWY

 
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 
ROZDZIAŁ VII - TREŚĆ
 
EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
sporządzona w Strasburgu
dnia 15 października 1985 r.
 
TREŚĆ KARTY

 

TREŚĆ USTAWY

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym