Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Grafik posiedzeń Komisji

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Grafik posiedzeń komisji

 

BIURO RADY INFORMUJE, IŻ W DNIACH 2020-12-09 DO 2020-12-10 ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE POSIEDZENIA KOMISJI RADY:

 

 1. 2020-12-09  O  GODZ.10:00    SALA 220 - KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. ROZPATRZENIE I WYDANIE OPINII W SPRAWIE SKARGI NA DZIAŁANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OSTRÓDZIE.
 2. USTALENIE I ZATWIERDZENIE PLANU PRACY KOMISJI NA 2021 ROK.

 

 1. 2020-12-10 O GODZ  09:00 SALA 220 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA ROK 2021.
 2. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA LATA 2021-2035.
 3. SPRAWY RÓŻNE.

 

 1. 2020-12-10 O GODZ. 10:30  SALA 220 - KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. DOTACJE ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.
 2. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA ROK 2021.
 3. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA LATA 2021-2035.
 4. OPRACOWANIE PLANU PRACY KOMISJI NA 2021 ROK.
 5. SPRAWY RÓŻNE.

 

 1. 2020-12-10 O GODZ.12:00 SALA 220 - KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA ROK 2021.
 2. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA LATA 2021-2035.
 3. OPRACOWANIE PLANU PRACY KOMISJI NA 2021 ROK.
 4. SPRAWY RÓŻNE.

 

 1. 2020-12-10V O GODZ.13:30 SALA  220 - KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA ROK 2021.
 2. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA LATA 2021-2035.
 3. OPRACOWANIE PLANU PRACY KOMISJI NA 2021 ROK.
 4. SPRAWY RÓŻNE.