Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Grafik posiedzeń Komisji

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Grafik posiedzeń komisji

BR INFORMUJE, IŻ W DNIU 2021-02-17 ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE POSIEDZENIA KOMISJI RADY:

15  LUTY 2021 R.

 1. O GODZ. 11:30 SALA 220 - KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI
  TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:
  1. ZASOBY KOPALIN, ICH EKSPLOATACJA ORAZ REKULTYWACJA WYROBISK.
  2. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z PRACY KOMISJI W 2020 ROKU.
  3. SPRAWY RÓŻNE.
 2. O  GODZ.13:00 SALA  220 -  KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
  TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:
  1. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z PRACY KOMISJI W 2020 ROKU. 
  2. SPRAWY RÓŻNE.

17 LUTY 2021 R.

 1. O GODZ. 13.30 SALA 220 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
  TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:
  1. PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH REALIZOWANE W SZKOŁACH POWIATOWYCH W ROKU 2020.
  2. PROGRAM DZIAŁANIA POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE.
  3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTRÓDZIE.
  4. ANALIZA UCHWAŁ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI KOMISJI W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB, WYNIKAJĄCYCH M.IN. ZE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM I SPRAW BIEŻĄCYCH.
  5. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI W 2020 ROKU.
  6. SPRAWY RÓŻNE.