Ogłoszenia

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia

Ogłoszenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
128-07-2021Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości w drodze licytacji publicznej: pojazd marki VW Polo oraz pojazd marki Daewoo LanosOgłoszeniaAktualny
228-07-2021Decyzja nr 469/2021 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę dla „MODEL-ART” Sp. z o.o., Tyrowo 115, 14-100 Ostróda obejmująca: rozbudowę zakładu produkcyjnego o budynek małych elementów LPS z infrastrukturą techniczną na działce nr 169/3 obr. Tyrowo, gm. OstródaOgłoszeniaAktualny
328-07-2021Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z grademOgłoszeniaAktualny
427-07-2021Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak: GD.ZUZ.5.4210.486.2020.MM udzielającej Gminie Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pozwolenia wodnoprawnego usługę wodną tj. na pobór wód podziemnych dla potrzeb gminnego ujęcia wody w miejscowości Gierłoż, za pomocą studni SW 2, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 100/11, obręb 0006 Gierłoż,gm. Ostróda, pow. ostródzkiOgłoszeniaAktualny
527-07-2021Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak: GD.ZUZ.5.4210.470.2020.MM udzielającej Gminie Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną tj. na pobór wód podziemnych dla potrzeb ujęcia wody w miejscowości Idzbark, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 355, 288 i 289, obręb 0011 Idzbark, za pomocą studni nr 1 i 2, oraz usługę wodną tj. odprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych - odprowadzanie wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody gminnego ujęcia wody w Idzbarku, do bezodpływowego zbiornika wodnego-stawu, położonego na dz. nr ewid. 288 i 289 obręb 0011 Idzbark, pow. ostródzkiOgłoszeniaAktualny
626-07-2021Decyzja Nr 488/2021 zatwierdzająca projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowę dla ENERGY SOLAR 41 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa obejmująca budowę farmy fotowoltaicznej Morg II o mocy do 1,0 MW na działce nr 391 obr. Bramka, gm. MorągOgłoszeniaAktualny
726-07-2021Ogłoszenie o rzeczach znalezionychOgłoszeniaAktualny
823-07-2021Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. CUP dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego. Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących"OgłoszeniaAktualny
923-07-2021Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ornowo, w gm. Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161/5 o pow. 1,6701 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW EL1O/00051192/7, stanowiącej własność Skarbu PaństwaOgłoszeniaAktualny
1022-07-2021Dofinansowanie ze środków budżetu państwaOgłoszeniaAktualny
1121-07-2021Ogłoszenie o rzeczach znalezionych w 2021 rokuOgłoszeniaAktualny
1220-07-2021Ogłoszenie o rzeczach znalezionych w 2021 rokuOgłoszeniaAktualny
1316-07-2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w  obrębie nr 7 miasta Ostróda, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 101/27 o pow. 0,0390 haOgłoszeniaAktualny
1415-07-2021Ostrzeżenie hydrologiczne - gwałtowne wzrosty stanów wodyOgłoszeniaAktualny
1515-07-2021Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73 - burze z grademOgłoszeniaAktualny
1614-07-2021Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z grademOgłoszeniaAktualny
1714-07-2021Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem, upałOgłoszeniaAktualny
1813-07-2021Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z grademOgłoszeniaAktualny
1913-07-2021Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji niezwłocznego zajęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda, składającej się m.in. z działki nr 155 o pow. 2,41 haOgłoszeniaAktualny
2013-07-2021Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - JabłonowoOgłoszeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 338 rekordów.