Ogłoszenia

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia

Ogłoszenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
106-10-2022Ogłoszenie o rzeczach znalezionych w 2022 rokuOgłoszeniaAktualny
230-09-2022Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Gmina Małdyty, obręb Stare Kiełkuty, działka nr 6/5OgłoszeniaAktualny
330-09-2022Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: Miasto Ostróda, obręb Nr 8, działka numer 146/5OgłoszeniaAktualny
429-09-2022Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 24 Ornowo, gmina Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161/7 o pow. 0,9900 haOgłoszeniaAktualny
529-09-2022Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 24 Ornowo, gmina Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161/6 o pow. 0,6801 haOgłoszeniaAktualny
629-09-2022Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Łukta, gmina Łukta dz. nr 331/4 o pow. 0,4286 haOgłoszeniaAktualny
722-09-2022Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Wielimowo, gmina MiłomłynOgłoszeniaAktualny
820-09-2022Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 124  i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Ostróda, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 169/47 o pow. 0,3427 ha, w celu umożliwienia, Spółce ENERGA-OPERATOR, realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4  kV, jako nowego obwodu z pola odejściowego 0,4 kV w istniejącej, na działce nr 169/46OgłoszeniaAktualny
920-09-2022Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w Łukcie składającego się ze studni nr 2 (awaryjnej) oraz nr 3 (podstawowej) zlokalizowanych na działce nr ewid. 257/13 obręb 0007 Łukta w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Łukta, Molza, Ramoty, Nowe Ramoty, Komorowo, Pelnik, Plichta, Wynki, Pupki, Dąg, Maronie, Kozia Góra, Chudy Dwór, Spórka, Tabórz, Worliny, Fiorczaki i KotkowoOgłoszeniaAktualny
1020-09-2022Informacja o wszczęciu, na wniosek złożony w dniu 23 sierpnia 2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni nr 1) na dz. nr 115/26, obr. 0006 Góry Łubiańskie, gm. Grunwald, pow. ostródzki, na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z projektowanego ujęcia (studni nr 1) zlokalizowanego na dz. nr 115/26, obr. 0006 Góry Łubiańskie, gm. Grunwald, pow. ostródzkiOgłoszeniaAktualny
1119-09-2022Obwieszczenie Starosty Ostródzkiego w sprawie decyzji Nr 2/2022 z dnia 19.09.2022 r. i udzielenia zezwolenia Inwestorowi – Gminie Morąg na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie odcinka drogi gminnej G34 w JędrychówkuOgłoszeniaAktualny
1215-09-2022Ogłoszenie o rzeczach znalezionych w 2022 rokuOgłoszeniaAktualny
1314-09-2022Komunikat Wydziału Budownictwa i Architektury w sprawie przyjmowania wniosków m.in. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanychOgłoszeniaAktualny
1414-09-2022Ogłoszenie o rzeczach znalezionych w 2022 rokuOgłoszeniaAktualny
1509-09-2022Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 284/4 o pow. 0,0900 ha, w celu przeprowadzenia przez Energa – Operator S.A.  prac polegających na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nNOgłoszeniaAktualny
1601-09-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 169/4 o pow. 1,8883 ha.OgłoszeniaAktualny
1701-09-2022Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Małdyty obręb STARE KIEŁKUTY m. Dobrocin działka nr 6/164  o pow. 1,9406 haOgłoszeniaAktualny
1801-09-2022Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Małdyty obręb STARE KIEŁKUTY m. Dobrocin działka nr 6/5 pow. 3,5331 haOgłoszeniaAktualny
1901-09-2022Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - Miasto Ostróda, obręb Nr 8 dz. nr 146/5 o pow. 0,5723 haOgłoszeniaAktualny
2001-09-2022Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Nr 1 m. Miłakowo dz. nr 644/12 o pow. 0,1755 ha oraz dz. nr 644/13 o pow. 0,1350 haOgłoszeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 584 rekordów.