Ogłoszenia

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia

Ogłoszenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
18119-03-2021Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymOgłoszeniaAktualny
18216-03-2021Obwieszczenie w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Leszczynka, gmina Małdyty, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 49/3 o pow. 0,0421 ha OgłoszeniaAktualny
18316-03-2021Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji KryzysowejOgłoszeniaAktualny
18415-03-2021Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych nr 1, ogłoszonego w dniu 22.01.2021 r.OgłoszeniaAktualny
18515-03-2021Obwieszczenie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowychOgłoszeniaAktualny
18615-03-2021Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - OblodzenieOgłoszeniaAktualny
18712-03-2021Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyOgłoszeniaAktualny
18808-03-2021Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Wojewody Olsztyńskiego z dnia 16 stycznia 1998 r., znak: OŚ.I- 6210/133/97OgłoszeniaAktualny
18908-03-2021Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 7 miasta Ostróda, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 101/35 o pow. 0,5251 haOgłoszeniaAktualny
19004-03-2021Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości w drodze licytacji publicznejOgłoszeniaAktualny
19101-03-2021Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie m. Ostróda, obręb Nr 8 ul. Tadeusza Kościuszki 2OgłoszeniaAktualny
19223-02-2021Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. MiłakowoOgłoszeniaAktualny
19323-02-2021Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. MiłakowoOgłoszeniaAktualny
19423-02-2021Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzuOgłoszeniaAktualny
19519-02-2021Informacja o uruchomieniu usługi służącej do elektronicznej obsługi procesu koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenuOgłoszeniaAktualny
19619-02-2021Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Nr 6 miasta Ostróda, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 33/6 o pow. 0,0367 ha, w celu wykonania prac polegających na budowie złącza kablowego przy zewnętrznej ścianie budynku Nr 10 (przy klatce Nr 5) i demontażu istniejącego złącza kablowego w budynku, w klatce Nr 5OgłoszeniaAktualny
19719-02-2021Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Nr 6 miasta Ostróda, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 33/4 o pow. 0,0158 ha, w celu wykonania prac polegających na budowie złącza kablowego przy zewnętrznej ścianie budynku Nr 10 (przy klatce Nr 2) i demontażu istniejącego złącza kablowego w budynku, w klatce Nr 2.OgłoszeniaAktualny
19819-02-2021Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Nr 6 miasta Ostróda, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 31/6 o pow. 0,0156 ha, w celu wykonania prac polegających na demontażu istniejącego złącza i zasilającej go linii kablowej nN 0,4 kV.OgłoszeniaAktualny
19919-02-2021Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 23/8 o pow. 0,0851 ha, w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV.OgłoszeniaAktualny
20017-02-2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji administracyjnej, w trybie art. 124  i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990.),  ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 6 miasta Ostróda, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/10 o pow. 0,0200 haOgłoszeniaAktualny
Wyświetlone 181-200 z 443 rekordów.