Wersja nieobowiązująca z dnia

Pracownicy

Marta Cichewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Beata Kowalska
Główny Księgowy

Marta Tucholska
Inspektor

Marta Adamczewska
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Mateusz Gęsina
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Patryk Brzozowski
Inspektor

Leszek Ramatowski
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Bożena Gruszecka
Inspektor

Marta Sadowska
Referent Prawny

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.