Wersja nieobowiązująca z dnia

Wicestarosta

Funkcję Wicestarosty sprawuje - Jan Kacprzyk

Telefon: Sekretariat, pokój 219, tel. (89) 642 98 47, Fax. (89) 642 98 17

E-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl

1. W sytuacji, gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.
2. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania Starosty z wyjątkiem zadania określonego w § 17 pkt 11. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
3. Pod bezpośrednim nadzorem Wicestarosty pozostają:
1) Wydział Komunikacji i Transportu,
2) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
3) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,
4) Wydział Budownictwa i Architektury.
4. Wicestarosta wykonuje wyznaczone przez Starostę zadania, zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie roblemów wynikających z zadań Powiatu oraz koordynuje i kontroluje działalność podporządkowanych Wydziałów.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.