Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostródzkiego

Załączniki

Treść aktu