Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz telefonów

Spis telefonów Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Tel. 89 642 98 00
Fax 89 642 98 17

adres e-mail: 
sekretariat@powiat.ostroda.pl
 

Imię i nazwisko

    Nr telefonu   

Stanowisko-zadania 

Nr pok.

Andrzej Wiczkowski

89 642 18 90

Starosta Ostródzki 

219

Jan Kacprzyk

89 642 18 90

Wicestarosta

217

Piotr Strzylak

89 642 98 50

Członek Zarządu

233

 Administracji, Nadzoru i Kadr

Koszczał Jolanta

89 642 98 45

Sekretarz Powiatu

201

Wasilkiewicz Joanna

89 642 98 47

Sekretarka

218

Nowakowska Marzanna

89 642 98 20

Inspektor

213

Szostek Anna

89 642 98 20

Podinspektor

213

Zaworski Michał

89 642 98 64

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Audytor Wewnętrzny

417

Bejgrowicz Teresa

89 642 98 64

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Inspektor

417

Markowska Aneta

89 642 98 03

Inspektor

216

Świątek Karolina

89 642 98 03

Podinspektor

216

Malisz Anna

89 642 98 61

Biuro Zamówień Publicznych - Inspektor

418

Tomporowska Paulina

89 642 98 61

Biuro Zamówień Publicznych - Inspektor

418

Laska Marta 

89 642 98 44

Inspektor

223

Podolak Ilona

89 642 98 44

Pomoc administracyjna

223

Oliwa Katarzyna

89 642 98 00

Kancelista

133

Krajzewicz Arkadiusz

89 642 98 00

Kancelista

133

Zambrzycki Szymon

89 642 98 02

Informatyk

328

Jastrzębski Marek

89 642 98 02

Informatyk

328

Iszoro Sylwia

89 642 98 55

Archiwista

332

Wydział Finansowy

Żynda Hanna

89 642 98 10

Skarbnik Powiatu

230

Polanowska Aneta

89 642 98 13

Zastępca Skarbnika, Główny Księgowy

231

Żurawska Anna

89 642 98 26

Inspektor

228

Kowalska Beata

89 642 98 12

Inspektor

232

Sokołowska Grażyna

89 642 98 27

Inspektor

224

Kacprzyk Milena

89 642 98 16

Podinspektor

225

Drobisz Iwona

89 642 98 26

Inspektor 

228

Stasiuk Justyna

89 642 98 12

Inspektor

232

Błaszczak Karolina

89 642 98 16

Podinspektor

225

Zduniak Ilona

89 642 98 11

Podinspektor

229

Wasiuta Anna

89 642 98 12

Podinspektor

232

Twarda Milena

89 642 98 42

Podinspektor (kasa)

106

Markowska Justyna

89 642 98 11

Podinspektor

229

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów

Standara Marek

89 642 98 33

Naczelnik Wydziału

322

Baniewska Danuta

89 642 98 34

Inspektor

323

Nowicka Lidia

89 642 98 56

Inspektor

325

Ignatjuk Mariusz

89 642 98 51

Inspektor

324

Pełech Beata

89 642 98 21

Podinspektor

333

Jankowska Iwona

89 642 98 56

Inspektor

325

Gapa Anna

89 642 98 35

Starszy Geodeta

321

Koszczał Aleksandra

89 642 98 35

Geodeta

321

Pajdak Katarzyna

89 642 98 37

Podinspektor

320

Ankowska Anna

89 642 98 37

Geodeta

320

Olga Kosiniak

89 642 98 38

Geodeta (wypisy i wyrysy ewidnecji gruntów)

331

Kotyśko Adam

89 642 98 35

Geodeta

321

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Janiak Jan

89 642 98 39

Naczelnik Wydziału  

426

Merda Paweł

89 642 98 74

Inspektor

429

Koperkiewicz Sylwia

89 642 98 76

Inspektor

425

Kukliński Marcin

89 642 98 75

Inspektor 

424

Szcześniak Michał

89 642 98 25

Inspektor

424

Bazydło Anna

89 642 98 14

Inspektor

423

Urbanowicz Aneta

89 642 98 69

Podispektor

424

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Marzena Skuratko-Wacławek

89 642 98 19

Naczelnik Wydziału

306

Mazur Dorota

89 642 98 30

Inspektor 

304

Dębska Ewa

89 642 98 57

Inspektor 

303

Żebrowska Anna

89 642 98 58

Inspektor 

302

Grenda Izabela

89 642 98 31

Inspektor

302

Budziszewska-Hilińska Dorota

89 642 98 58

Inspektor

302

Wydział Budownictwa i Architektury

Stec Bogusław

89 642 98 79

Naczelnik Wydziału

334

Ruciński Daniel

89 642 98 18

Inspektor

436

Grotowski Aleksander

89 642 98 18

Inspektor

436

Chojnacka Klaudia

89 642 98 18

Podinspektor

436

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Wilczek Artur

89 642 98 41

Naczelnik Wydziału

421

Myśliński Marek

89 642 98 04

Inspektor

419

Wydział Rozwoju Lokalnego (ul. Jana III Sobieskiego 9, budynek CUP)

Faraś-Bąk Adriana

89 642 98 43

Naczelnik Wydziału

212

Matusiak Monika

89 642 98 32

Inspektor

213

Szerszeń Piotr

89 642 98 28

Inspektor

210

Kopańko-Zalewska Marta

89 642 98 28

Inspektor

210

Rosłoniec Aleksandra

89 642 98 52

Podinspektor

213A

 Wydział Promocji

Kropidłowski Henryk

89 642 98 53

Naczelnik Wydziału

309

Turski Grzegorz

89 642 98 07

Inspektor

310

Banaszkiewicz Błażej

89 642 98 54

Podinspektor

311

Stanowiska jednoosobowe

Domin-Chmielińska Mariola

89 642 98 63

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (bezpłatne poradnictwo

w zakresie ochrony interesów konsumentów)

przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 412

Grobis Piotr

89 642 98 40

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych

312

Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wasześcik Agnieszka

89 642 98 62
89 642 18 92

Podinspektor

414

Gesek Joanna

89 642 98 62
89 642 18 92

Inspektor

414

Wydział Komunikacji i Transportu

Bera Tadeusz

89 642 98 65

Naczelnik Wydziału

407

Czarnecka Alicja

89 642 98 72

Inspektor - prawa jazdy, karty parkingowe

109

Bonisławski Krzysztof

89 642 98 67

Inspektor  -transport drogowy, OSK, SKP

408

Wilczyńska Anna

89 642 98 70

Inspektor- rejestracja pojazdów

104

Grzeszczak Marzena

89 642 98 82

Inspektor

103

Dymkowska Magdalena

89 642 98 70

Podinspektor- rejestracja pojazdów

102

Janiak-Pepłowska Agnieszka

89 642 98 67

Inspektor

408

Gesek Norbert

89 642 98 66

Inspektor

409

Skolmowski Kamil

89 642 98 67

Podinspektor

408

Grabowska Agnieszka

89 642 98 73

Inspektor - prawa jazdy - zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych,

skierowania na badania lekarskie

109

Juszczyk Joanna

89 642 98 70

Podisnpektor

102

Kikul Karolina

89 642 98 70

Podinspektor

102

fax do Wydziału Komunikacji  (89) 642 98 71

Wydział Geodezji i Kartografii

Hordejuk Krzysztof

89 642 98 29

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy

336

337

Gruszecki Wojciech

89 642 98 24

Geodeta

313

Dumiński Arkadiusz

89 642 98 24

Geodeta

313

Pielak Bartosz

89 642 98 22

Starszy Geodeta

314

Jaksina Magdalena

89 642 98 05

Geodeta

315

Bonk Krzysztof

89 642 98 05

Geodeta

315

Włodarczyk Katarzyna

89 642 98 22

Geodeta

314

Obsługa

Wiergowski Mirosław

89 642 98 00

Kierowca

133

Juszczyk Marian

89 642 98 08

Konserwator

2

Grabowski Grzegorz

89 642 98 08

Robotnik gospodarczy

2

Jobska Magdalena

89 642 98 04

Pomoc administracyjna

419

Oddziały w Morągu, ul. 11-go Listopada 9

Szymanowski Tomasz

89 757 42 44

Inspektor (Wydział Budownictwa i Architektury)

12

Dybikowski Dariusz 

89 757 38 91

Kierownik Oddziału Komunikacji i Transportu

52

Płoska Alicja

89 757 42 44

Podinspektor (Oddział Komunikacji i Transportu)

53

Strzylak Ewa

89 757 42 44

Podinspektor (Oddział Komunikacji i Transportu)

53

Sidor Dorota

89 757 42 44

Sekretarka (kasa)

57

Smoliński Kamil

89 757 21 82

Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii

7

Łazicki Eugeniusz

89 757 21 82

Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii)

7

Waleriańska Katarzyna

89 757 21 82

Starszy Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii)

7A

Drobiszewska Jolanta

89 757 21 82

Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii)

7A

Milewski Ireneusz

89 757 29 78

Podinspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów)

9

Dubicka Milena

89 757 42 44

Inspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów)

5

Szczurowska Alicja

89 757 42 44

Podinspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów)

5

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.