Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz telefonów

Spis telefonów Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Tel. 89 642 98 00
Fax 89 642 98 17

adres e-mail: 
sekretariat@powiat.ostroda.pl
 

Nazwisko i imię

 Nr telefonu

Stanowisko-zadania 

Nr pok.

Andrzej Wiczkowski

89 642 18 90

Starosta Ostródzki 

219

Jan Kacprzyk

89 642 18 90

Wicestarosta

217

Piotr Strzylak

89 642 98 50

Członek Zarządu

233

 Administracji, Nadzoru i Kadr

Koszczał Jolanta

89 642 98 45

Sekretarz Powiatu

201
Wasilkiewicz Joanna 89 642 98 47 Sekretarka 218

Nowakowska Marzanna

89 642 98 20

Inspektor

213

Szostek Anna 89 642 98 20 Podinspektor 213
Zaworski Michał 89 642 98 64 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Audytor Wewnętrzny 417
Bejgrowicz Teresa 89 642 98 64 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Inspektor 417

Markowska Aneta

89 642 98 03

Inspektor

216

Świątek Karolina 89 642 98 03 Podinspektor 216
Malisz Anna 89 642 98 61 Biuro Zamówień Publicznych - Inspektor 418
Tomporowska Paulina 89 642 98 61 Biuro Zamówień Publicznych - Inspektor 418
Laska Marta  89 642 98 44 Inspektor 223
Podolak Ilona 89 642 98 44 Pomoc administracyjna 223
Oliwa Katarzyna 89 642 98 00 Kancelista 133
Krajzewicz Arkadiusz 89 642 98 00 Kancelista 133

Zambrzycki Szymon

89 642 98 02

Informatyk

328

Jastrzębski Marek 89 642 98 02 Informatyk 328

Iszoro Sylwia

89 642 98 55

Archiwista

332

Wydział Finansowy

Żynda Hanna

89 642 98 10

Skarbnik Powiatu

230

Polanowska Aneta

89 642 98 13

Zastępca Skarbnika, Główny Księgowy

231

Żurawska Anna

89 642 98 26

Inspektor

228

Kowalska Beata

89 642 98 12

Inspektor

232

Sokołowska Grażyna

89 642 98 27

Inspektor

224

Kacprzyk Milena

89 642 98 16

Podinspektor

225

Drobisz Iwona

89 642 98 26

Inspektor 

228

Stasiuk Justyna

89 642 98 12

Inspektor

232

Błaszczak Karolina 89 642 98 16 Podinspektor 225
Zduniak Ilona 89 642 98 11 Podinspektor 229
Wasiuta Anna

89 642 98 12

Podinspektor 232
Twarda Milena 89 642 98 42 Podinspektor (kasa) 106
Markowska Justyna 89 642 98 11 Podinspektor 229

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów

Standara Marek

89 642 98 33

Naczelnik Wydziału

322

Baniewska Danuta

89 642 98 34

Inspektor

323

Nowicka Lidia

89 642 98 56

Inspektor

325

Ignatjuk Mariusz

89 642 98 51

Inspektor

324

Pełech Beata

89 642 98 21

Podinspektor

333

Jankowska Iwona

89 642 98 56

Inspektor

325

Gapa Anna

89 642 98 35

Starszy Geodeta

321

Koszczał Aleksandra 89 642 98 35 Geodeta 321

Pajdak Katarzyna

89 642 98 37

Podinspektor

320

Ankowska Anna

89 642 98 37

Geodeta

320

Olga Kosiniak

89 642 98 38

Geodeta (wypisy i wyrysy ewidnecji gruntów)

331
Kotyśko Adam 89 642 98 35 Geodeta 321

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Janiak Jan

89 642 98 39

Naczelnik Wydziału  

426

Merda Paweł 89 642 98 74 Inspektor 429

Koperkiewicz Sylwia

89 642 98 76

Inspektor

425

Kukliński Marcin

89 642 98 75

Inspektor 

424

Szcześniak Michał

89 642 98 25

Inspektor

424

Bazydło Anna

89 642 98 14

Inspektor

423

Urbanowicz Aneta 89 642 98 69 Podispektor 424

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Marzena Skuratko-Wacławek

89 642 98 19

Naczelnik Wydziału

306

Mazur Dorota

89 642 98 30

Inspektor 

304

Dębska Ewa

89 642 98 57

Inspektor 

303

Żebrowska Anna

89 642 98 58

Inspektor 

302

Grenda Izabela

89 642 98 31

Inspektor

302

Budziszewska-Hilińska Dorota

89 642 98 58

Inspektor 302

Wydział Budownictwa i Architektury

Stec Bogusław

89 642 98 79

Naczelnik Wydziału

334

Ruciński Daniel 89 642 98 18 Inspektor 436
Grotowski Aleksander 89 642 98 18 Inspektor 436
Chojnacka Klaudia 89 642 98 18 Podinspektor 436
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Wilczek Artur 89 642 98 41 Naczelnik Wydziału 421
Myśliński Marek 89 642 98 04 Inspektor 419

Wydział Rozwoju Lokalnego (ul. Jana III Sobieskiego 9, budynek CUP)

Faraś-Bąk Adriana

89 642 98 43

Naczelnik Wydziału

212

Matusiak Monika

89 642 98 32

Inspektor

213

Szerszeń Piotr

89 642 98 28

Inspektor

210

Kopańko-Zalewska Marta

89 642 98 28

Inspektor

210

Rosłoniec Aleksandra 89 642 98 52 Podinspektor 213A

 

Wydział Promocji

Kropidłowski Henryk

89 642 98 53

Naczelnik Wydziału

309

Turski Grzegorz

89 642 98 07

Inspektor

310

Banaszkiewicz Błażej 89 642 98 54 Podinspektor 311

Stanowiska jednoosobowe

Domin-Chmielińska Mariola

89 642 98 63

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (bezpłatne poradnictwo

w zakresie ochrony interesów konsumentów)

przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 412

Grobis Piotr 89 642 98 40

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych

312

Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wasześcik Agnieszka

89 642 98 62
89 642 18 92

Podinspektor

414

Gesek Joanna

89 642 98 62
89 642 18 92

Inspektor

414

Wydział Komunikacji i Transportu

Bera Tadeusz

89 642 98 65

Naczelnik Wydziału

407

Czarnecka Alicja

89 642 98 72

Inspektor - prawa jazdy, karty parkingowe

109

Bonisławski Krzysztof

89 642 98 67

Inspektor  -transport drogowy, OSK, SKP

408

Wilczyńska Anna

89 642 98 70

Inspektor- rejestracja pojazdów

104

Grzeszczak Marzena

89 642 98 82

Inspektor

103

Dymkowska Magdalena 89 642 98 70 Podinspektor- rejestracja pojazdów 102
Janiak-Pepłowska Agnieszka 89 642 98 67 Inspektor 408
Gesek Norbert 89 642 98 66 Inspektor 409

Skolmowski Kamil

89 642 98 67

Podinspektor

408

Grabowska Agnieszka

89 642 98 73

Inspektor - prawa jazdy - zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych,

skierowania na badania lekarskie

109

Juszczyk Joanna 89 642 98 70 Podisnpektor 102
Kikul Karolina 89 642 98 70 Podinspektor 102

fax do Wydziału Komunikacji  (89) 642 98 71

Wydział Geodezji i Kartografii

Hordejuk Krzysztof

89 642 98 29

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy

336

337

Gruszecki Wojciech

89 642 98 24

Geodeta

313

Dumiński Arkadiusz

89 642 98 24

Geodeta

313

Pielak Bartosz

89 642 98 22

Starszy Geodeta

314

Jaksina Magdalena 89 642 98 05 Geodeta 315
Bonk Krzysztof 89 642 98 05 Geodeta 315
Włodarczyk Katarzyna 89 642 98 22 Geodeta 314
Obsługa
Wiergowski Mirosław 89 642 98 00 Kierowca 133
Juszczyk Marian 89 642 98 08 Konserwator 2
Grabowski Grzegorz 89 642 98 08 Robotnik gospodarczy 2
Jobska Magdalena 89 642 98 04 Pomoc administracyjna 419

Oddziały w Morągu, ul. 11-go Listopada 9

Szymanowski Tomasz

89 757 42 44

Inspektor (Wydział Budownictwa i Architektury)

12

Dybikowski Dariusz 

89 757 38 91

Kierownik Oddziału Komunikacji i Transportu

52

Płoska Alicja 89 757 42 44 Podinspektor (Oddział Komunikacji i Transportu) 53
Strzylak Ewa 89 757 42 44 Podinspektor (Oddział Komunikacji i Transportu) 53

Sidor Dorota

89 757 42 44

Sekretarka (kasa)

57

Smoliński Kamil

89 757 21 82

Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii

7

Łazicki Eugeniusz

89 757 21 82

Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii)

7

Waleriańska Katarzyna

89 757 21 82

Starszy Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii)

7A

Drobiszewska Jolanta 89 757 21 82 Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii) 7A

Milewski Ireneusz

89 757 29 78

Podinspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów)

9

Dubicka Milena 89 757 42 44 Inspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów) 5
Szczurowska Alicja 89 757 42 44 Podinspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów) 5

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.