Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8114-02-200506/2005w sprawie ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa w eksploatacji pojazdu służbowegoZarządzenia StarostyObowiązujący
8220-02-200606/2006w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznejZarządzenia StarostyObowiązujący
8326-01-200706/2007w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznejZarządzenia StarostyObowiązujący
8401-02-200806/2008w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego fabrycznie nowego (rok produkcji 2007) na potrzeby Starostwa Powiatowego w OstródzieZarządzenia StarostyObowiązujący
8513-02-200906/2009w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji uczestników do projektu „ Dziś się nauczysz, jutro wykorzystasz - doświadczenie z praktyk zawodowych w Hiszpanii’’ nr PL/08/LLP-LdV/IVT/140243 w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie ” - Leonardo da Vinci.Zarządzenia StarostyObowiązujący
8626-02-201006/2010w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro w Starostwie Powiatowym w OstródzieZarządzenia StarostyObowiązujący
8701-02-201106/2011w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu kontroli funkcjonalnej”Zarządzenia StarostyObowiązujący
8823-01-201206/2012w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji przedsiębiorców ubiegających się o licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówka w Powiecie Ostródzkim.Zarządzenia StarostyZmieniony
8906-02-201306/2013w sprawie ustalenia ogólnych zasad zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w OstródzieZarządzenia StarostyUnieważniony
9015-01-201406/2014w sprawie powołania Biura Projektu „Rozwój naszą szansą - edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZarządzenia StarostyObowiązujący
9102-02-201506/2015w sprawie zatwierdzenia „Programu Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie na rok 2015”Zarządzenia StarostyObowiązujący
9219-01-201606/2016w sprawie: ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostródzkiego, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony CywilnejZarządzenia StarostyZmieniony
9326-01-201706/2017w sprawie zatwierdzenia „Programu Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie na rok 2017”Zarządzenia StarostyObowiązujący
9411-01-201806/2018w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów” dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego, na podstawie umowy nr RPWM.09.03.01-28-0005/17Zarządzenia StarostyObowiązujący
9504-01-201906/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w OstródzieZarządzenia StarostyObowiązujący
9610-03-200407/2004w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnychZarządzenia StarostyUnieważniony
9715-02-200507/2005w sprawie: wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w OstródzieZarządzenia StarostyUnieważniony
9814-03-200607/2006w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zarządzenia StarostyObowiązujący
9907-02-200707/2007w sprawie prowadzenia mapy zasadniczej w skali 1:1000 na obrębach ewidencyjnych Bogaczego, Gubity, Kretowiny, Tątławki, Wilnowo i Żabi Róg w gm. Morąg oraz w obrębie Boguchwały gm. Miłakowo, w powiecie ostródzkimZarządzenia StarostyUchylony
10008-02-200807/2008w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w OstródzieZarządzenia StarostyObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 5,519 rekordów.