Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu