Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia „Programu Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie na rok 2017”

Załączniki

Treść aktu