Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załączniki

Treść aktu