Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia ogólnych zasad zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu