Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2023 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty

Lp.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia
sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

miejscowość

gmina

działka

1. Energa-Operator S.A. Gierłoż Ostróda 56,285/3,117/27,117/28,117/29,11/44,117/45,117/46,117/47,117/48,117/51,117/52 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
2. Energa-Operator S.A. Jabłonowo Dąbrówno 6-3/19,6-3/18,6-3/82,6-3/78,6-3/47,6-3/46,6-3/45 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
3. Paweł Jastrzębski Miłomłyn Miłomłyn 527/12 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
4. PSG        Sp. z o.o. Międzylesie Ostróda 199/5,290/2,262/35,3291/5,233/7,261/1 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
5. Energa-Operator S.A. Samin Dąbrówno 251,4/8 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
6. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 199/4 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 346/1,363/4,345/2,347/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł przeciwu
8. Grzegorz Oryl Warlity Wielkie Ostróda 107/3,182/23,182/24,182/25,182/26,182/27,94/5,94/6,107/2,113/7,113/134,113/109,113/117 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
9. Kazimierz Piątek Samborowo Ostróda 20/11 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
10. Dominika Kazimierczyk Ostróda Ostróda 72/61  Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
11. Dariusz Stępień Warkałki Miłakowo 18/8 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
12. Gmina Miłomłyn Miłomłyn Miłomłyn 146/3,121/7,116/31,212/4,121/5,116/27,109,3278/14,3278/21,3278/22,43/1,2/4,119/118 Sieć wodociagowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
13. Energa-Operator S.A. Kozia Góra Łukta 7/36,7/44,7/63,7/71 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
14. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 673,275/1,275/3,275/2 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósłs przeciwu
15. Aleksander Kaczyński Durąg Ostróda 244/17 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Wniosek wycofano
16. PSG             Sp. z o.o. Międzylesie  Ostróda 262/6,262/58,262/53 Gazociąg n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
17. PSG         Sp.z o.o. Worniny Ostróda 5/36,5/68,5/40 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
18. Ewa Deptuła Morąg Morąg 59 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
19. Zygmunt Kursa Miłakowo Miłakowo 483/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
20. Waldemar i Iwona Łuba Morąg Morąg 973/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
21. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 101/18,101/27,36/10,38/7,38/8,31/8,31/12 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
22. Energa-Operator S.A. Maliniak Morąg 165/12,144,165/15,165/18,165/21,165/17,165/24,165/22 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
23. Marlena Jacyna Morąg Morąg 20/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
24. Leszek Gierałtowski Molza Łukta   Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Organ nie wniósł sprzeciwu
25. Anna Skarżycka Mielno Grunwald 173,90/12,87/3,87/2,88/6,88/7,88/8,88/9,88/10,88/11 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
26. Wiesław Sokołowski Stare Jabłonki Ostróda 48/8 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
27. Krzysztof Trzciński Łukta Łukta 120 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
28. PSG               Sp. z o.o. Morąg Morąg 2/8 Przebudowa układu  i modernizacja stacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
29. Energa-Operator S.A. Glaznoty Ostróda 155/13,91,92,104,105,106,107,111,110/2,122/1,117/2 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
30. Energa-Operator S.A. Ornowo Ostróda 120,1201,121/1 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
31. PHU Sienkiewicz Stryżyna Morąg 3058/6,188,190,185,174,144,140/1,213,214/1,214/3 Elektroenergetyczne przyłacze i stacja transformatorowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
32. Kacper Grabowski Morąg Morąg 69 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
33. PSG          Sp.z o.o. Ostróda Ostróda 10,330/1 Przebudowa gazociągu   Organ nie wniósł sprzeciwu
34. Wiesława Nowakowska Ostróda Ostróda 200/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
35. Marcin Folgert Skarpa Miłomłyn 64/4,64/20,64/21,64/22,64/27,64/28,64/30,89/1,89/2,89/3,89/4,120/14,138 Sieć wodociągowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
36. Energa-Operator S.A. Kruszewnia Morąg 203/31,203/13,203/32,183/7,203/35 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
37. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 424,403/10,403/6,403/9,403/1,403/3,403/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
38. Wojciech Kacała Ostróda Ostróda 50/11 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
39. Energa-Operator S.A. Mielno Grunwald 49/5,50/7,50/80,50/91 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
40. Mateusz Wrzesiński Międzylesie Ostróda 252/15 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
41. Iwona i Piotr Chrostowscy Ostróda Ostróda 69/9 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
42. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 195/43,195/32,195/63 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
43. Marcin Jabłoński Morąg Morąg 460/20 Zewnętzrna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
44. Grażyna Kędzierska Kątno Ostróda 5/69 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
45. Natalia Końpa Ostróda Ostroda 384/34 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
46. Wiesław Nowacki Międzylesie Ostróda 24/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
47. Krzysztof Mikołajczyk Durąg Ostróda 77/42 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
48. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 4/15,5,12/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
49. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 71 Budowa linii kablowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
50. Aniela Niewiadomska Morąg Morąg 258/19 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
51. Budowanie Domów          Sp.z o.o. Lubajny Ostróda 133/16 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
52. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 107/10 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
53. Energa-Operator S.A. Pojezierce Miłakowo 297,329/2,327,322 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzecwiu
54. Zofia Iwaniuk Kajkowo Ostróda 80/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
55. Monika i Arkadiusz Bogusz Jabłonowo Dąbrówno 105 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Organ nie wniósł sprzeciwu
56. Piotr Denisiuk Zwierzewo Ostróda 48/28 Budynek mieszkalny jednorodzinny    
57. Energa-Operator S.A. Liksajny Miłomłyn 154/65,154/48 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
58.  Energa-Operator S.A. Bramka Morąg 268,459 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
59. Wspólnota Mieszkaniowa Morąg Morąg 711 Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
60. Edyta Sitek Miłakowo Miłakowo 549 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
61. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 55 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
62. Krzysztof Małyszko Reszki Ostróda 114/1 Zewnętrzn ai wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprxzewciu
63. Energa-Operator .S.A. Naryjski Młyn Miłakowo wg załącznika Sieć kablowa   wniosek wycofano
64. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 143/2,143/1,144/1,145/1,145/2,146/3,46/4,146/1,147,148/1,149/4,138/1 Przebudowa sieci napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
65. Sławomir Drzymalski Lubajny Ostróda 133/15 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
66. Ryszard Potorski Tyrowo Ostróda 294/8 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Organ nie wniósł sprzeciwu
67. PSG           Sp. z o.o. Morąg Morąg 7,20/6,20/4 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
68. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 419,355/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
69. Beata Olszewska Florczaki Łukta 276/6 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Organ nie wniósł sprzecwiu
70. Jan Pudlak Miłakowo Miłakowo 564 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
71. Jerzy Zabłocki Miłakowo Miłakowo 226 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósłs przeciwu
72. Energa-Operator S.A. Raj Morąg 448/9,448/10,448/13 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
73. Adam Kowalski Lubajny Ostróda 128/32 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
74. Marzena Rymaszewska Kajkowo Ostróda 145/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
75. Gmina Morąg Kretowiny Morąg 613,543 Sieć kablowa i oswietlenie drogowe   Organ nie wniósł sprzeciwu
76. Energa-Operator S.A. Naryjski Młyn Miłakowo 240,216,100/23,100/24,100/59,100/46,100/38,100/31,100/27,100/42,100/17,100/57,100/62,100/52,100/29,100/25,100/21,100/66,100/55,100/48,100/35,100/40,100/19,100/61,100/63,100/50,100/33 Sieć kablowa   Wniosek wycofano
77. Energa-Operator S.A. Kretowiny Morąg 724/49,724/64,731/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
78. Gerard Kohler Ostróda Ostróda 147/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
79. Energa-Operaor S.A. Tyrowo Ostróda 241/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
80. Szymon Ruta Obuchowo Morąg 147/3 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
81. NOMEX MB Sp.z o.o. Miłakowo Miłakowo 42/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
82. Maciej Nowoszewski Miłakowo Miłakowo 159/2 Zewnętrzna i wewnętzrna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
83. Gmina Łukta Kotkowo Łukta 113 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósłs przeciwu
84. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 51/3,14 Przyłącze elektroenergetyczne   Organ nie wniósł sprzeciwu
85. Bogusław Zimnik Miłakowo Miłakowo 22/25,22/29 Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
86. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 69/3,112 Linie kablowe   Organ nie wniósł sprzeciwu
87. Leonard Petka Ostróda Ostróda 140 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
88. Energa-Operator S.A. Morliny Ostróda 4/112 Przebudowa linii kablowej    
89. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 52 Linia kablowa    
90. Energa-Operator S.A. Morliny Ostróda 4/112,3,2/8 Przebudowa linii    
91. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 82,80,963/6 Linia kablowa    
92. Iwona Ojrzyńska Ostróda Ostróda 6/4 Wewnętrzna instalacja gazowa    
93. Daniel Pawłowski Maliniak Morąg 72/6 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2    
94. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 207,9/50,9/51 Sieć kablowa    
95. Energa-Operator S.A. Gubity Morąg 35/6,151 Linie kablowe    
96. Ewa Gorzkowska Wałdowo Ostróda 141/52 Wewnętrzna instalacja gazowa    
97. Lidia Kubik-Maciukieiwcz Kajkowo Ostróda 78/1 Wewnętrzna instalacja gazowa    

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.