Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2023 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty

Lp.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia
sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

miejscowość

gmina

działka

1. Energa-Operator S.A. Gierłoż Ostróda 56,285/3,117/27,117/28,117/29,11/44,117/45,117/46,117/47,117/48,117/51,117/52 Sieć kablowa    
2. Energa-Operator S.A. Jabłonowo Dąbrówno 6-3/19,6-3/18,6-3/82,6-3/78,6-3/47,6-3/46,6-3/45 Sieć kablowa    
3. Paweł Jastrzębski Miłomłyn Miłomłyn 527/12 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
4. PSG        Sp. z o.o. Międzylesie Ostróda 199/5,290/2,262/35,3291/5,233/7,261/1 Sieć gazowa ś/c    
5. Energa-Operator S.A. Samin Dąbrówno 251,4/8 Linia kablowa    
6. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 199/4 Linia kablowa    
7. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 346/1,363/4,345/2,347/2 Linia kablowa    
8. Grzegorz Oryl Warlity Wielkie Ostróda 107/3,182/23,182/24,182/25,182/26,182/27,94/5,94/6,107/2,113/7,113/134,113/109,113/117 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej    
9. Kazimierz Piątek Samborowo Ostróda 20/11 Wewnętrzna instalacja gazowa Organ nie wniósł sprzeciwu  
10. Dominika Kazimierczyk Ostróda Ostróda 72/61  Wewnętrzna instalacja gazowa Organ nie wniósł sprzeciwu  
11. Dariusz Stępień Warkałki Miłakowo 18/8 Zewnętrzna instalacja gazowa Organ nie wniósł sprzeciwu  
12. Gmina Miłomłyn Miłomłyn Miłomłyn 146/3,121/7,116/31,212/4,121/5,116/27,109,3278/14,3278/21,3278/22,43/1,2/4,119/118 Sieć wodociagowa    
13. Energa-Operator S.A. Kozia Góra Łukta 7/36,7/44,7/63,7/71 Sieć kablowa    
14. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 673,275/1,275/3,275/2 Przebudowa linii kablowej