Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2023 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty

Lp.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia
sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

miejscowość

gmina

działka

1. Energa-Operator S.A. Gierłoż Ostróda 56,285/3,117/27,117/28,117/29,11/44,117/45,117/46,117/47,117/48,117/51,117/52 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
2. Energa-Operator S.A. Jabłonowo Dąbrówno 6-3/19,6-3/18,6-3/82,6-3/78,6-3/47,6-3/46,6-3/45 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
3. Paweł Jastrzębski Miłomłyn Miłomłyn 527/12 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
4. PSG        Sp. z o.o. Międzylesie Ostróda 199/5,290/2,262/35,3291/5,233/7,261/1 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
5. Energa-Operator S.A. Samin Dąbrówno 251,4/8 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
6. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 199/4 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 346/1,363/4,345/2,347/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł przeciwu
8. Grzegorz Oryl Warlity Wielkie Ostróda 107/3,182/23,182/24,182/25,182/26,182/27,94/5,94/6,107/2,113/7,113/134,113/109,113/117 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
9. Kazimierz Piątek Samborowo Ostróda 20/11 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
10. Dominika Kazimierczyk Ostróda Ostróda 72/61  Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
11. Dariusz Stępień Warkałki Miłakowo 18/8 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
12. Gmina Miłomłyn Miłomłyn Miłomłyn 146/3,121/7,116/31,212/4,121/5,116/27,109,3278/14,3278/21,3278/22,43/1,2/4,119/118 Sieć wodociagowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
13. Energa-Operator S.A. Kozia Góra Łukta 7/36,7/44,7/63,7/71 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
14. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 673,275/1,275/3,275/2 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósłs przeciwu
15. Aleksander Kaczyński Durąg Ostróda 244/17 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Wniosek wycofano
16. PSG             Sp. z o.o. Międzylesie  Ostróda 262/6,262/58,262/53 Gazociąg n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
17. PSG         Sp.z o.o. Worniny Ostróda 5/36,5/68,5/40 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
18. Ewa Deptuła Morąg Morąg 59 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
19. Zygmunt Kursa Miłakowo Miłakowo 483/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
20. Waldemar i Iwona Łuba Morąg Morąg 973/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
21. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 101/18,101/27,36/10,38/7,38/8,31/8,31/12 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
22. Energa-Operator S.A. Maliniak Morąg 165/12,144,165/15,165/18,165/21,165/17,165/24,165/22 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
23. Marlena Jacyna Morąg Morąg 20/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
24. Leszek Gierałtowski Molza Łukta   Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Organ nie wniósł sprzeciwu
25. Anna Skarżycka Mielno Grunwald 173,90/12,87/3,87/2,88/6,88/7,88/8,88/9,88/10,88/11 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
26. Wiesław Sokołowski Stare Jabłonki Ostróda 48/8 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
27. Krzysztof Trzciński Łukta Łukta 120 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
28. PSG               Sp. z o.o. Morąg Morąg 2/8 Przebudowa układu  i modernizacja stacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
29. Energa-Operator S.A. Glaznoty Ostróda 155/13,91,92,104,105,106,107,111,110/2,122/1,117/2 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
30. Energa-Operator S.A. Ornowo Ostróda 120,1201,121/1 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
31. PHU Sienkiewicz Stryżyna Morąg 3058/6,188,190,185,174,144,140/1,213,214/1,214/3 Elektroenergetyczne przyłacze i stacja transformatorowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
32. Kacper Grabowski Morąg Morąg 69 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
33. PSG          Sp.z o.o. Ostróda Ostróda 10,330/1 Przebudowa gazociągu   Organ nie wniósł sprzeciwu
34. Wiesława Nowakowska Ostróda Ostróda 200/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
35. Marcin Folgert Skarpa Miłomłyn 64/4,64/20,64/21,64/22,64/27,64/28,64/30,89/1,89/2,89/3,89/4,120/14,138 Sieć wodociągowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
36. Energa-Operator S.A. Kruszewnia Morąg 203/31,203/13,203/32,183/7,203/35 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
37. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 424,403/10,403/6,403/9,403/1,403/3,403/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
38. Wojciech Kacała Ostróda Ostróda 50/11 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
39. Energa-Operator S.A. Mielno Grunwald 49/5,50/7,50/80,50/91 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
40. Mateusz Wrzesiński Międzylesie Ostróda 252/15 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
41. Iwona i Piotr Chrostowscy Ostróda Ostróda 69/9 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
42. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 195/43,195/32,195/63 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
43. Marcin Jabłoński Morąg Morąg 460/20 Zewnętzrna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
44. Grażyna Kędzierska Kątno Ostróda 5/69 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
45. Natalia Końpa Ostróda Ostroda 384/34 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
46. Wiesław Nowacki Międzylesie Ostróda 24/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
47. Krzysztof Mikołajczyk Durąg Ostróda 77/42 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
48. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 4/15,5,12/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
49. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 71 Budowa linii kablowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
50. Aniela Niewiadomska Morąg Morąg 258/19 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
51. Budowanie Domów          Sp.z o.o. Lubajny Ostróda 133/16 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
52. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 107/10 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
53. Energa-Operator S.A. Pojezierce Miłakowo 297,329/2,327,322 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzecwiu
54. Zofia Iwaniuk Kajkowo Ostróda 80/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
55. Monika i Arkadiusz Bogusz Jabłonowo Dąbrówno 105 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Organ nie wniósł sprzeciwu
56. Piotr Denisiuk Zwierzewo Ostróda 48/28 Budynek mieszkalny jednorodzinny    
57. Energa-Operator S.A. Liksajny Miłomłyn 154/65,154/48 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
58.  Energa-Operator S.A. Bramka Morąg 268,459 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
59. Wspólnota Mieszkaniowa Morąg Morąg 711 Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
60. Edyta Sitek Miłakowo Miłakowo 549 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
61. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 55 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
62. Krzysztof Małyszko Reszki Ostróda 114/1 Zewnętrzn ai wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprxzewciu
63. Energa-Operator .S.A. Naryjski Młyn Miłakowo wg załącznika Sieć kablowa   wniosek wycofano
64. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 143/2,143/1,144/1,145/1,145/2,146/3,46/4,146/1,147,148/1,149/4,138/1 Przebudowa sieci napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
65. Sławomir Drzymalski Lubajny Ostróda 133/15 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
66. Ryszard Potorski Tyrowo Ostróda 294/8 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Organ nie wniósł sprzeciwu
67. PSG           Sp. z o.o. Morąg Morąg 7,20/6,20/4 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
68. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 419,355/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
69. Beata Olszewska Florczaki Łukta 276/6 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Organ nie wniósł sprzecwiu
70. Jan Pudlak Miłakowo Miłakowo 564 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
71. Jerzy Zabłocki Miłakowo Miłakowo 226 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósłs przeciwu
72. Energa-Operator S.A. Raj Morąg 448/9,448/10,448/13 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
73. Adam Kowalski Lubajny Ostróda 128/32 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
74. Marzena Rymaszewska Kajkowo Ostróda 145/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
75. Gmina Morąg Kretowiny Morąg 613,543 Sieć kablowa i oswietlenie drogowe   Organ nie wniósł sprzeciwu
76. Energa-Operator S.A. Naryjski Młyn Miłakowo 240,216,100/23,100/24,100/59,100/46,100/38,100/31,100/27,100/42,100/17,100/57,100/62,100/52,100/29,100/25,100/21,100/66,100/55,100/48,100/35,100/40,100/19,100/61,100/63,100/50,100/33 Sieć kablowa   Wniosek wycofano
77. Energa-Operator S.A. Kretowiny Morąg 724/49,724/64,731/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
78. Gerard Kohler Ostróda Ostróda 147/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
79. Energa-Operaor S.A. Tyrowo Ostróda 241/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
80. Szymon Ruta Obuchowo Morąg 147/3 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
81. NOMEX MB Sp.z o.o. Miłakowo Miłakowo 42/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
82. Maciej Nowoszewski Miłakowo Miłakowo 159/2 Zewnętrzna i wewnętzrna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
83. Gmina Łukta Kotkowo Łukta 113 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
84. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 51/3,14 Przyłącze elektroenergetyczne   Organ nie wniósł sprzeciwu
85. Bogusław Zimnik Miłakowo Miłakowo 22/25,22/29 Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
86. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 69/3,112 Linie kablowe   Organ nie wniósł sprzeciwu
87. Leonard Petka Ostróda Ostróda 140 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
88. Energa-Operator S.A. Morliny Ostróda 4/112 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
89. Energa-Operator S.A. Idzbark Ostróda 52 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
90. Energa-Operator S.A. Morliny Ostróda 4/112,3,2/8 Przebudowa linii   Organ nie wniuósł sprzeciwu
91. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 82,80,963/6 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
92. Iwona Ojrzyńska Ostróda Ostróda 6/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
93. Daniel Pawłowski Maliniak Morąg 72/6 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Wniosek przyjęty
94. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 207,9/50,9/51 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
95. Energa-Operator S.A. Gubity Morąg 35/6,151 Linie kablowe   Organ nie wniósł sprzeciwu
96. Ewa Gorzkowska Wałdowo Ostróda 141/52 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
97. Lidia Kubik-Maciukieiwcz Kajkowo Ostróda 78/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
98. Energa-Operator S.A. Bramka Morąg 149/4,149/5,149/8,149/1 Siec kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
99. Renata Choduń Ostróda Ostróda 236 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł spzreciwu
100. Energa-Operator S.A. Żurejny Ostróda 18/10,359/2,359/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
101. Ryszard Rykaczewski Ostroda Ostróda 49/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
102. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 258/40,258/65 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
103. Zdzisław Zembrzuski Zwierzewo Ostróda 78/21 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
104. Energa-Operator S.A. Gierzwałd Grunwald 10/15,68,16/15,16/19,16/20,16/21,16/11,16/12,16/13,16/14,16/22,16/23,13/1,14/15,13/4,133/1,233/3 Sieć kablowa   Organ nie wniósł spzreciwu
105. Teresa Bernatowska-Szcześniak Ostróda Ostróda 39 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
106. Energa-Operator S.A. Florczaki Łukta 331/3,331/16,331/14 Przebudowa sieci energetycznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
107. Energa-Operator S.A. Jędrychówko Morąg 465/27 Linia kablowa   Wniosek wycofano
108. Energa-Operator S.A Miłomłyn Miłomłyn 28/2 Linia kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
109. Anna Waćkowska Miłakowo Miłakowo 113/2 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
110. Zenon Zorant Ostróda Ostróda 185/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
111. Gmina Morąg Chojnik Morąg   Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
112. Energa-Operator S.A. Naryjski Młyn Miłakowo
240, 116, 100/64, 100/27, 100/25, 100/40, 100/23, 100/42, 100/21, 100/19, 100/44, 100/17, 100/66, 100/61, 100/59, 100/57, 100/55, 100/63, 100/46, 100/62, 100/48, 100/50, 100/38, 100/52, 100/35, 100/33, 100/31, 100/29
Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
113. Energa-Operator S.A. Morąg Morąg 590,104/15,104/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
114. Paweł Życki Samborowo Ostróda 587/1 Instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
115. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 434,171/1,171/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
116. Tomasz Dudziel Naprom Ostróda 127 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
117. Danuta i Stanisław Blajda Naprom Ostróda 295 Wewnetrzna instalacja gazowa   Orga nie wniósł sprzeciwu
118. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 133/15 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
119. Energa-Operator S.A. Łukta Łukta 394,41 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
120. Energa-Operator S.A. Pelnik Łukta 126/3,124/1 Linia kablowa   Organ nie wniósł spzrzeciwu
121. Gmina Morąg Morąg Morąg 10/2,7 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
122. Danuta Czorniej Morąg Morąg 78 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
123. Wspólnota Mieszkaniowa Dobrocin Małdyty 6/141 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
124. Arkadiusz Sinoradzki Miłakowo Miłakowo 238/2 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
125. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 401/2 Linia kablowa   Organ nie wniosł sprzeciwu
126. Energa-Operator .S.A. Miłomłyn Miłomłyn 62/2,70/5 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
127. Energa-Operator .S.A. Wilmowo Morąg 98/6,98/7 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
128. Joanna i Piotr Maksymowicz Jędrychówko Morąg 103/2 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Wniosek przyjęty
130 Andrzej Więcek Morąg Morąg 258/17 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
131. Energa-Operator S.A. Sople Małdyty 57/60,57/61,57/62 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
132. Dorota i Sławomir Grabowscy Tątławki   419/6 Budynek mieszkalny jednoodzinny do 70 m2   Wniosek przyjety
133. Tamara Teller Miłakowo Miłakowo 448/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
134. Mirosław Sobotka Stębark Grunwald 373/4 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2   Wniosek przyjęty
135. Władysław Dulczewski Wólka Majdańska Miłołmyn 2/4,3/23,3/26,3/28,3/30,3/31,3/32,3/33,3/34,3/36,3/38,3/39,72 Sieć wod.-kan.   Organ nie wniósł sprzeciwu
136. Elżbieta i Zbigniew Kukwa Miłakowo Miłakowo 370 Zewnetrzna i wewnętrzna  instalacja gazowa   Organ niw wniósł sprzeciwu
137. Energa-Operator S.A. Szyldak Ostróda 93,11/1,5/3 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
138. Ilona i Radosław Staroń Lubajny Ostróda 182/11 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
139. Dorota Skibicka Dąbrówno Dąbrówno 63821 Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
140. Energa-Operator S.A. Jabłonowo Dąbrówno 2/7,3/8,3/9,9/53,3/52,3/55,3/69,3/68,3/57,3/59,3/61,3/71,3/63,3/73,2/93,3/66,3/74,3/76 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
141. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 183/17 Siec elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
142. Joanna Domańska Miłakowo Miłakowo 432/3 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
143. Elżbieta Wichrzycka-Haber Bogaczewo Morąg 91/12 Zewnętrzna i wewnętyrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
144. Little Tuscany Sp.z o.o. Wygoda-Wysoka Wies Ostróda 42,44,48,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,91,117/4,117/6,117/7 Sieć wod.-kan.   Organ nie wniósł sprzeciwu
145. Michał Kreczkowski Miłakowo Miłakowo 345/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzecwiu
146. Jolanta Radwańska Miłakowo Miłakowo 292 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
147. Irena i Mirosław Świniarscy Glaznoty Ostróda 118/3 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2   Wniosek przyjęty
148. Zdzisław Kacała Międzylesie Ostróda 262/24 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
149. Ewa Borkowska Szafranki Ostróda 293 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
150. Grzegorz Krauze Ostróda Ostróda 99/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
151. Agnieszka Orzoł Morąg Morąg 155 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
152. Maria i Stanisław Klimak Morąg Morąg 804 Przebudowa wewnętrznej instalacja gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
153. Cezary Król Morag Morag 598 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
154. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłakowo 22/25,22/31 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
155. Kamila Kozdryk Międzylesie  Ostróda 235/12 Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne   Organ nie wniósł sprzeciwu
156. Energa-Operator S.A. Jabłonowo Dąbrówno 121/18,121/26 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
157. Energa-Operator S.A. Roje Miłakowo 68 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
158. Energa-Operator S.A. Lubajny Ostróda 329,182/6 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
159. Krzysztof Kur Milakowo Miłakowo 260 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
160. Energa-Operator S.A. Sople Małdyty 340/1,336/16,336/17,336/23 Sieć elektroenergetyczna   Organ nie wniósł sprzeciwu
161. Energa-Operator S.A. Wilnowo Morąg 20/1,20/23,136/1,136/2,201/94,143,36/22,36/24,201/110,201/111,201/101,201/96,201201/106,201/104,201/100,201/99,139/1,4521,45/22,45/23,45/24,45/20,201/98,201/109,201/93,201/8,201/9,201/36,201/37,201/38,201/40,201/41,195,20/18,45/1,45/3,45/4,45/6,45/7,45/8,201/49,201/50 Linia kablowa    
162. Magdalena Kaca Ostróda Ostróda 131/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
163. Jerzy Stempka Miłomłyn Miłomłyn 71/28 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2   Wniosek przyjęty
164. Marzena Melcer Warkały Miłakowo 30/1 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa    
165. Energa-Operator S.A. Kotkowo Łukta 88/85,77/23,107,77/19,77/24,77/28 Sieć kablowa    
166. Energa-Operator S.A. Miłakowo Miłąkowo 130/2,614/8,615/1,615/3 Przebudowa linii kablowej    
167. Anna Magier Ostróda Ostróda 135/3 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
168. Agnieszka Włodarczyk Szafranki Ostróda 330/32 Wewnętrzna instalacja gazowa    
169. Hanna Karczewska Ostróda Ostróda 384 Wewnętrzna instalacja gazowa    
170. Szymon Iwański Miłakowo Miłakowo 346/6 Wewnętrzna instalacja gazowa    
171. Halina Cierlicka Morąg Morąg 165 Wewnętrzna instalacja gazowa    
172.