Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2023 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty

Lp.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia
sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

miejscowość

gmina

działka

1. Energa-Operator S.A. Gierłoż Ostróda 56,285/3,117/27,117/28,117/29,11/44,117/45,117/46,117/47,117/48,117/51,117/52 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
2. Energa-Operator S.A. Jabłonowo Dąbrówno 6-3/19,6-3/18,6-3/82,6-3/78,6-3/47,6-3/46,6-3/45 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
3. Paweł Jastrzębski Miłomłyn Miłomłyn 527/12 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
4. PSG        Sp. z o.o. Międzylesie Ostróda 199/5,290/2,262/35,3291/5,233/7,261/1 Sieć gazowa ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
5. Energa-Operator S.A. Samin Dąbrówno 251,4/8 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
6. Energa-Operator S.A. Miłomłyn Miłomłyn 199/4 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Energa-Operator S.A. Tyrowo Ostróda 346/1,363/4,345/2,347/2 Linia kablowa   Organ nie wniósł przeciwu
8. Grzegorz Oryl Warlity Wielkie Ostróda 107/3,182/23,182/24,182/25,182/26,182/27,94/5,94/6,107/2,113/7,113/134,113/109,113/117 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
9. Kazimierz Piątek Samborowo Ostróda 20/11 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
10. Dominika Kazimierczyk Ostróda Ostróda 72/61  Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
11. Dariusz Stępień Warkałki Miłakowo 18/8 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
12. Gmina Miłomłyn Miłomłyn Miłomłyn 146/3,121/7,116/31,212/4,121/5,116/27,109,3278/14,3278/21,3278/22,43/1,2/4,119/118 Sieć wodociagowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
13. Energa-Operator S.A. Kozia Góra Łukta 7/36,7/44,7/63,7/71 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
14. Energa-Operator S.A. Samborowo Ostróda 673,275/1,275/3,275/2 Przebudowa linii kablowej   Organ nie wniósłs przeciwu
15. Aleksander Kaczyński Durąg Ostróda 244/17 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Wniosek wycofano
16. PSG             Sp. z o.o. Międzylesie  Ostróda 262/6,262/58,262/53 Gazociąg n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
17. PSG         Sp.z o.o. Worniny Ostróda 5/36,5/68,5/40 Gazociąg ś/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
18. Ewa Deptuła Morąg Morąg 59 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
19. Zygmunt Kursa Miłakowo Miłakowo 483/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
20. Waldemar i Iwona Łuba Morąg Morąg 973/1 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
21. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 101/18,101/27,36/10,38/7,38/8,31/8,31/12 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
22. Energa-Operator S.A. Maliniak Morąg 165/12,144,165/15,165/18,165/21,165/17,165/24,165/22 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
23. Marlena Jacyna Morąg Morąg 20/4 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
24. Leszek Gierałtowski Molza Łukta   Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2   Organ nie wniósł sprzeciwu
25. Anna Skarżycka Mielno Grunwald 173,90/12,87/3,87/2,88/6,88/7,88/8,88/9,88/10,88/11 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
26. Wiesław Sokołowski Stare Jabłonki Ostróda 48/8 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
27. Krzysztof Trzciński Łukta Łukta 120 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
28. PSG               Sp. z o.o. Morąg Morąg 2/8 Przebudowa układu  i modernizacja stacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
29. Energa-Operator S.A. Glaznoty Ostróda 155/13,91,92,104,105,106,107,111,110/2,122/1,117/2 Przebudowa linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
30. Energa-Operator S.A. Ornowo Ostróda 120,1201,121/1 Budowa linii kablowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
31. PHU Sienkiewicz Stryżyna Morąg 3058/6,188,190,185,174,144,140/1,213,214/1,214/3 Elektroenergetyczne przyłacze i stacja transformatorowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
32. Kacper Grabowski Morąg Morąg 69 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
33. PSG          Sp.z o.o. Ostróda Ostróda 10,330/1 Przebudowa gazociągu   Organ nie wniósł sprzeciwu
34. Wiesława Nowakowska Ostróda Ostróda 200/6 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
35. Marcin Folgert Skarpa Miłomłyn 64/4,64/20,64/21,64/22,64/27,64/28,64/30,89/1,89/2,89/3,89/4,120/14,138 Sieć wodociągowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
36. Energa-Operator S.A. Kruszewnia Morąg 203/31,203/13,203/32,183/7,203/35 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
37. Energa-Operator S.A. Jurki Morąg 424,403/10,403/6,403/9,403/1,403/3,403/5 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
38. Wojciech Kacała Ostróda Ostróda 50/11 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
39. Energa-Operator S.A. Mielno Grunwald 49/5,50/7,50/80,50/91 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
40. Mateusz Wrzesiński Międzylesie Ostróda 252/15 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
41. Iwona i Piotr Chrostowscy Ostróda Ostróda 69/9 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
42. Energa-Operator S.A. Ruś Morąg 195/43,195/32,195/63 Linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
43. Marcin Jabłoński Morąg Morąg 460/20 Zewnętzrna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
44. Grażyna Kędzierska Kątno Ostróda 5/69 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
45. Natalia Końpa Ostróda Ostroda 384/34 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
46. Wiesław Nowacki Międzylesie Ostróda 24/2 Wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
47. Krzysztof Mikołajczyk Durąg Ostróda 77/42 Zewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
48. Energa-Operator S.A. Bogaczewo Morąg 4/15,5,12/4 Sieć kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
49. Energa-Operator S.A. Wólka Majdańska Miłomłyn 71 Budowa linii kablowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
50. Aniela Niewiadomska Morąg Morąg 258/19 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
51. Budowanie Domów          Sp.z o.o. Lubajny Ostróda 133/16 Zewnętrzna instalacja gazowa    
52. Energa-Operator S.A. Ostróda Ostróda 107/10 Przebudowa linii kablowej    
53. Energa-Operator S.A. Pojezierce Miłakowo 297,329/2,327,322 Przebudowa linii napowietrznej    
54. Zofia Iwaniuk Kajkowo Ostróda 80/1 Wewnętrzna instalacja gazowa    
55. Monika i Arkadiusz Bogusz Jabłonowo Dąbrówno 105 Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2    
56. Piotr Denisiuk Zwierzewo Ostróda 48/28 Budynek mieszkalny jednorodzinny    
57. Energa-Operator S.A. Liksajny Miłomłyn 154/65,154/48 Sieć kablowa    

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.