Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania, w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Tarda, gmina Miłomłyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3119/10 o pow. 0,0936 ha (księga wieczysta Nr EL1O/00033707/9), w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym więcej »

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania, w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gubity, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 77/2 o pow. 0,50 ha (księga wieczysta Nr EL2O/00002870/3), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV więcej »

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania, w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gubity, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 12 o pow. 0,81 ha (księga wieczysta Nr EL2O/00002875/8), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV więcej »

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w dniu 13.05.2020 r. Decyzji znak: GD.ZUZ.2.4210.63.2020.MM wygaszającej w części decyzję Starosty Ostródzkiego z dnia 29.12.2011 r., znak: RLŚ.6341.168.2011 oraz udzielającej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Miłakowie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Miłakowie oraz wykonanie urządzenia wodnego (studni 1A) na działce nr 602 obręb Miłakowo, gmina Miłakowo więcej »