Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o wydanie zaświadczenia dokonania rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i wyrejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wniosek o wydanie zaświadczenia dokonania rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i wyrejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:
Opłata skarbowa w wys. 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie lub na konto Urzędu Miasta w Ostródzie:  BNB PARIBAS BANK POLSKA S.A.  25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 albo w Oddziale Zamiejscowym w Morągu.
Opłata dotyczy wydania zaświadczenia dokonania rejestracji.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Starostwie, pokój nr 424 lub w Oddziale Zamiejscowym w Morągu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków - do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424, tel. (0-89) 642-98-69.

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty


Podstawa prawna:
1.    art. 27 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137). 

Załączniki