Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestracja i wydanie poświadczenia rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestracja i wydanie poświadczenia rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wymagane dokumenty:
- wniosek.

Opłaty:
Kwotę 17,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Ostródzie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Starostwie, pokój nr 424, gdzie również należy zgłosić się po odbiór karty; tel. (0-89) 642-98-69 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków - do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424, tel. (0-89) 642-98-69.

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 20, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 99.66.750 j. t. ze zm.).

Załączniki

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.