Wersja obowiązująca z dnia

Udzielone poręczenia przez powiat

Dnia 16 grudnia 2005r. Powiat Ostródzki udzielił poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Morągu. Poręczenia udzielono do łącznej kwoty 2 607 058 PLN. W budżecie na 2007r. zabezpieczono z tytułu poręczenia kwotę 307 621 PLN.

Dnia 17 marca 2010r. Powiat Ostródzki udzielił poręczenia dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej S.A. na emisję obligacji. Poręczenia udzielono do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Dnia 19 listopada 2010r. Powiat Ostródzki udzielił kolejnego poręczenia dla PZOZ S.A. na emisję obligacji w kwocie 600.000 zł oraz 1.200.000 zł. 
Łączna kwota poręczeń jakiego udzielono dla PZOZ S.A. wynosi 3.300.000zł