Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  - projekt zagospodarowania działki, z oznaczeniem granic terenu przeznaczonego do wyłączenia z  produkcji rolniczej
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyciąg z mapy glebowo-rolnej.

 

Opłaty:

Opłata 10,00 zł. zgodnie z częścią I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.2018.1044 t.j. dotyczy wyłączenia gruntów mineralnych klasy I, II,  IIIa i IIIb oraz gruntów organicznych od klas IV do VI.Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej ) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie,  bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta w Ostródzie: nr konta BGŻ SA. O/OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170, lub w kasie tut. Organu.W sprawach wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego nie powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej..

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa,  natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się do pokoju nr 429 tel. (0-89) 642-98-74 w godzinach pracy urzędu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. z 2017.1257 r. t.j .). 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 429, tel. (0-89) 642-98-74

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. 1161 t.j.)

Załączniki