Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wymagane dokumenty:
Dokument potwierdzający prawo do gruntu (wynikające np.: z własności, posiadania samoistnego, zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy),
Projekt zagospodarowania działki z naniesioną powierzchnią gruntu przeznaczoną do wyłączenia (bilans terenu),
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Przy wyłączaniu gruntów rolnych klasy I, II, III a, III b mineralnych i gruntów rolnych kl. IV do VI organicznych, należy dostarczyć dokument o wartości gruntów wyłączanych . 

Opłaty:
Opłata 10,00 zł. zgodnie z częścią I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.2021.1923 t.j. dotyczy wyłączenia gruntów mineralnych klasy I, II,  IIIa i IIIb oraz gruntów organicznych od klas IV do VI. Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej ) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie,  bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta w Ostródzie: nr konta BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789, lub w kasie tut. Organu. W sprawach wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego nie powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa,  natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się do pokoju nr 429 tel. (0-89) 642-98-74 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. z 2021.735. ze zm. .). 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. 1326 ze zm.)
Opłaty jednorazowe oraz opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej należy uiszczać na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. 

Dane do przelewów od dnia 31.08.2020 r:
Santander Bank Polska S.A.
Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Numer rachunku: 22 1090 2718 0000 0001 4649 4451

Załączniki