Wersja obowiązująca z dnia

Wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, GAZ, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO , VAT, PIT, CIT

Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:

 1. Montaż  instalacji gazowej:
  • dowód rejestracyjny
  • faktura lub rachunek za montaż instalacji gazowej,
  • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 2. Adnotacje  HAK, TAXI, NAUKA JAZDY , VAT, PIT, CIT
  • dowód rejestracyjny
  • zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.
 3. EURO (poziom emisji spalin)

W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu adnotacji EURO dołącza się:

 • Oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. lub na podstawie roku produkcji pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.

Przy rejestracji nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu wpisu EURO dokonuje się na podstawie dokumentów homologacyjnych pojazdu.

Wpisy w dowodzie rejestracyjnym należy dokonać w ciągu 30 dni od daty przystosowania pojazdu.

Termin załatwienia sprawy:

 • w tym samym dniu

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie -Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 , 104 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta  I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: 
poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30,
wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82

Oddział w Morągu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00.
Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 735 ze zm.).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 988 ze zm.).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r poz. 1923).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów  (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022r poz. 1849).

Załączniki