Wersja nieobowiązująca z dnia

Przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep, TAXI, L , VAT, PIT, CIT i założenie instalacji gazowej

Przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep, TAXI, L , VAT, PIT, CIT i założenie instalacji gazowej

 

Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika

Wymagane dokumenty:

1) założenie instalacji gazowej:
a) dowód rejestracyjny
b) karta pojazdu, jeżeli była wydana
c) faktura lub rachunek za montaż instalacji gazowej,

d) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej przystosowującej pojazd do zasilania gazem,


2) przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep (HAK), TAXI, L, VAT, PIT, CIT
a) dowód rejestracyjny
b) karta pojazdu, jeżeli była wydana

c) zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, potwierdzające, że pojazd spełnia określone warunki dla:

 

- pojazdu  przystosowanego  do ciągnięcia przyczepy – HAK

- pojazdu  przystosowanego do przewozu osób – TAXI

- pojazdu przystosowanego  do nauki jazdy – L

- spełnia wymagania określone w ustawie o podatku VAT – VAT, PIT, CIT


Wpisy w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu należy dokonać w ciągu 30 dni od daty przystosowania pojazdu.

Termin załatwienia sprawy:
- w tym samym dniu

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta – I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82 
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.
Tel. 757 42 44

Postawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137   ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz.U. z 2014r. poz. 1727)            

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r. poz. 305 ze zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015r. poz. 776 ze zm.)

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.