Wersja nieobowiązująca z dnia

Przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep, TAXI, L , VAT, PIT, CIT i założenie instalacji gazowej

Przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep, TAXI, L , VAT, PIT, CIT i założenie instalacji gazowej

 

Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika

Wymagane dokumenty:

 1. założenie instalacji gazowej:
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • faktura lub rachunek za montaż instalacji gazowej,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

 

 1. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep (HAK), TAXI, L, VAT, PIT, CIT
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, potwierdzające, że pojazd spełnia określone warunki dla:
 • pojazdu  przystosowanego  do ciągnięcia przyczepy – HAK
 • pojazdu  przystosowanego do przewozu osób – TAXI
 • pojazdu przystosowanego  do nauki jazdy – L
 • spełnia wymagania określone w ustawie o podatku VAT – VAT, PIT, CIT


Wpisy w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu należy dokonać w ciągu 30 dni od daty przystosowania pojazdu.

Termin załatwienia sprawy:

 • w tym samym dniu


Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta – I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82 
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.
Tel. 757 42 44

Postawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137   ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz.U. z 2014r. poz. 1727)            
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r. poz. 305 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015r. poz. 776 ze zm.)

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.