Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Szkoły i placówki oświatowe
Wersja z dnia

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

NIP: 741-21-29-563, REGON: 361866240

Strona internetowa Zespołu: www.zpp.ostroda.pl

Dyrektor: Monika Włodarczyk-Dudka

 

W skład Zespołu Placówek Pedagogicznych wchodzą:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie
 2. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Strona internetowa Poradni: www.poradnia.ostroda.pl

ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
tel. 0 (prefix) 89 646 65 98, fax. 0 (prefix) 89 642 25 96
e-mail: 
sekretariat@poradnia.ostroda.pl
NIP 741-17-69-875,   Regon 000716678

 

Sekretariat jest czynny dla klientów w dni powszednie od 7:30 do 15:30

Zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne są realizowane również w godzinach popołudniowych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.
Rejonem działania Poradni jest:

 • Miasto Ostróda,
 • Gmina Ostróda,
 • Gmina Dąbrówno,
 • Gmina Grunwald,
 • Miasto i Gmina Miłomłyn

 

Przedmiot działalności:
Podstawową działalnością Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  w tym pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Do zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ZPP należy w szczególności:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży od urodzenia do czasu zakończenia nauki w tym prowadzenie pogłębionej oceny funkcjonalnej na potrzeby związane z edukacją;
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnianie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego; prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych;
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki;
 4. diagnozowanie predyspozycji osobowościowo-zawodowych oraz skłonności zawodowych, planowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych, informowanie o lokalnym rynku pracy i tendencjach na rynku pracy, informowanie o przebiegu kształcenia w poszczególnych typach szkół, konsultacje z przygotowania się do egzaminów
 5. podejmowanie interwencji kryzysowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin;
 6. wspieranie w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych kadr pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, opiekunów dzieci do lat 3, nauczycieli i specjalistów pracujących w jednostkach systemu oświaty;
 7. realizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz organizowanie kompleksowego wsparcia dla rodzin;
 8. koordynowanie na terenie powiatu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Od 2017 roku Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu ostródzkiego.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Poradnia udziela pomocy uczniom i ich rodzicom  oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nie uczęszczającym do szkół i przedszkoli, a mieszkającym na terenie działania Poradni.
Pomoc specjalistyczna udzielana jest na wniosek nauczycieli, pedagogów, lekarzy i rodziców. W wszystkich przypadkach konieczna jest zgoda rodziców. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w godzinach pracy Poradni lub listownie. Są rozpatrywane w kolejności ich wpływania. W szczególnych przypadkach (np. interwencja kryzysowa lub badania pod kątem nauczania indywidualnego), także poza kolejnością. Formularze są dostępne na stronie internetowej Poradni w zakładce druki do pobrania.


Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie
ul. Sportowa 1
14-100 Ostróda
Tel. 789 386 080
email: pbp.ostroda@gmail.com
NIP 741 212 77 42
REGON 281616973


Biblioteka jest czynna dla czytelników:
Godziny:
poniedziałek - 9:00-16:00
wtorek - 09:00-16:00
środa - 08:00-15:00
czwartek - 08:00-15:00
piątek - 08:00-15:00
sobota - Zamknięte
niedziela - Zamknięte
Biblioteka jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego, która działa w formie jednostki budżetowej.

Majątek :

Jednostka

Położenie nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki

Rodzaj zabudowy

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Ostródzie

miasto Ostróda
obręb Nr 9
ul. Grunwaldzka 50

138/2

0,0826 ha

budynek
administracyjny

 

Celem działania Biblioteki jest spełnianie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania jak również prowadzenie działalności związanej z oświatą i wychowaniem.
Biblioteka służy również wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, jak również potrzebom mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.
 

Do zadań Biblioteki należy:

gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

 • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • programy nauczania i podręczniki szkolne,
 • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania Biblioteką,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.


Biblioteka może ponadto:

 1. organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
 2. prowadzić działalność wydawniczą,
 3. organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie,
 4. współpracować ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.