Wersja obowiązująca z dnia

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Logo Nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji - zapisy na bezpłatne usługi

W dniu 18 lipca 2024 r.  z przyczyn niezależnych od Starostwa dyżur prawnika w godzinach 9:00-13:00  nie będzie pełniony osoby umówione w tym dniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 89 642 98 03 w celu ustalenia innego terminu wizyty.

W dniach 24 lipca 2024 r. i 25 lipca 2024 r. dyżur prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu będzie pełniony w godzinach 9:00 – 13:00

W dniach 11,12,26 i 31 lipca 2024 r. dyżur prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu będzie pełniony w godzinach 9:40 – 13:40

Na terenie Powiatu Ostródzkiego funkcjonują następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226,
 2. w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16,
 3. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, pokój 3.

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9:00 do 13:00, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul.Jana III Sobieskiego 9, pokój 226, został uruchomiony również punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w którym można uzyskać wsparcie od poniedziałku do piątku w godzinach: od 13:15 do 17:15, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

W godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pod numerem telefonu 89 642 98 03 można uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji oraz ustalić termin wizyty

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo przed udzieleniem porady przedstawiają:

 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Pomoc prawna polega na:

 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się już postępowaniu sądowym,
 • nieodpłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 1 stycznia 2020 r.),
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatne poradnictwo obejmuje działania zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiazywaniu problemu.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Więcej informacji